Introduktion

Kom godt i gang

Titanium-color-display=1.1.1=MasterTitanium-yota-panel=1.1.1=Master

Lær din YotaPhone at kende

Din YotaPhone har to skærme: farveskærmen og always-on-skærmen.


Titanium-keys-and-parts-1=1.1.1=Master

Titanium-keys-and-parts-2=1.1.1=Master

 1. Headsetstik og mikrofon
 2. Ørestykke
 3. Lyssensor og nærhedssensor
 4. Frontkamera
 5. Lydstyrkeknapper
 6. Tænd/sluk-knap
 7. Farveskærm
 8. Højttaler
 9. Mikro-USB-stik
 10. Primær mikrofon
 11. Kamerablitz
 12. Hovedkamera
 13. Always-on-skærm
 14. SIM-kortbakke
 15. Hul til SIM-udskubning

Installer SIM-kortet

Bakken til SIM-kortet er placeret under lydstyrketasten. Den kan åbnes med SIM-værktøjet, der findes i salgspakken. Du får SIM-kortet af din netværksudbyder.

Din YotaPhone er beregnet til at blive brugt med et nano-SIM-kort. Hvis du bruger et SIM-kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige telefonen.

Sådan installerer du SIM-kortet:

Titanium-sim-install-2=1=Low

Titanium-sim-install-3=1=Master

 1. Indsæt SIM-værktøjet i hullet til SIM-udskubning, og tryk forsigtigt, indtil SIM-kortbakken udløses.

  Titanium-sim-install-6=1=Low
 2. Sæt SIM-kortet i bakken med kontaktområdet nedad.

  Titanium-sim-install-7=1=Low
 3. Sæt forsigtigt SIM-bakken på plads igen, og skub den indad, indtil den låses fast.

Oplad telefonen

Batteriet i din YotaPhone kan ikke tages ud. Forsøg ikke selv at åbne telefonen for at fjerne batteriet.

Oplad med en USB-strømadapter

Titanium-charge_with_usb_01

 1. Tilslut USB-kablet til USB-strømadapteren.

  Titanium-charge_with_usb_02
 2. Indsæt mikro-USB-enden af kablet i mikro-USB-stikket på din YotaPhone.

  Titanium-charge_with_usb_03
 3. Tilslut strømadapteren til en stikkontakt for at starte opladningen.

Opladeren har en LED-indikator, der tændes, når telefonen oplades. Når batteriet er helt opladet, slukkes LED-indikatoren.

Oplad med en computer

Titanium-charge_with_computer_01

 1. Indsæt mikro-USB-enden af kablet i mikro-USB-stikket på din YotaPhone.

  Titanium-charge_with_computer_02
 2. Indsæt den anden ende af USB-kablet i computerens USB-port.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det tage lidt tid, før telefonen viser, at den oplades.

Tænd/sluk din telefon

Du skal oplade batteriet, inden du bruger din YotaPhone for første gang.

Du tænder telefonen ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen, indtil telefonen vibrerer.

Titanium-switch-on=1=Low

Sluk telefonen ved at holde tænd/sluk-knappen nede og trykke på Sluk og OK.

Grundlæggende brug

Lær de grundlæggende funktioner på din YotaPhone at kende.

Lås eller oplås skærmen

Når du holder din YotaPhone, registrerer den, hvilken skærm der vender opad. Du kan kun låse eller oplåse den skærm, der vender opad.

Når du vender telefonen, bliver den skærm, du ikke bruger, automatisk låst.

Lås eller oplås farveskærmen

Hvis du vil låse farveskærmen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller trykke på skærmen med tre eller flere fingre eller din håndflade.

Hvis du vil låse farveskærmen op, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og skubbe låseikonet til siden eller stryge opad fra bunden af skærmen.

Lås eller oplås always-on-skærmen

Hvis du vil låse always-on-skærmen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller trykke på skærmen med tre eller flere fingre.

Skub låseikonet opad for at låse always-on-skærmen op.

Du kan se flere muligheder for at låse skærmen i Beskyt din YotaPhone.

Brug touchskærmen

Lær de grundlæggende gestus/bevægelser, du skal bruge til at navigere på touchskærmen.

Tryk

Tryk på skærmen for at interagere med elementerne på skærmen, f.eks. apps og indstillinger, for at skrive tekst via skærmtastaturet, eller hvis du vil trykke på knapperne på skærmen.

Titanium-tap

Tryk og hold

Tryk på og hold et element på skærmen for at få vist en menu.

Titanium-touchandhold

Dobbelttryk

Tryk hurtigt to gange på et billede, en webside eller et kort for at zoome ind og ud.

Titanium-doubletap

Træk og slip

Hvis du vil flytte en app på startskærmen, skal du først trykke på ikonet og holde det nede. Flyt derefter ikonet til en anden placering, og løft fingeren.

Titanium-drag

Stryg (swipe)

Du kan stryge ved at bevæge din finger over skærmens overflade.

Du kan f.eks. stryge startskærmen til venstre eller højre for at se andre startskærmspaneler.

Titanium-slide

Knib

I nogle apps kan du zoome ind eller ud ved at placere to fingre på skærmen. Spred fingrene for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.

Titanium-pinch

 

Naviger på farveskærmen

Navigationsknapperne til Android™ findes nederst på farveskærmen:

Tryk på og hold for at få adgang til flere indstillinger:

Slå flytilstand til/fra

I flytilstand bliver Wi-Fi, Bluetooth og mobilnetværket slået fra, men ellers kan du fortsætte med at bruge telefonen.

Hvis du vil slå flytilstand til, skal du holde tænd/sluk-knappen nede og trykke på .

Du kan slå flytilstand fra ved at holde tænd/sluk-knappen nede og trykke på .

Følg instruktionerne og sikkerhedskravene på dit fly samt de love og retningslinjer, der gælder i de områder, hvor du flyver.

Juster lydstyrken

Tryk på lydstyrkeknapperne for at justere lydstyrken.

Skift lydstyrkeindstillingerne

 1. Tryk på > Indstillinger > ENHED > Lyd på startskærmen.
 2. Tryk på Lydstyrke.
 3. Hvis du vil justere lydstyrken for Musik, video, spil og andre medier, Ringetone og underretninger og Alarmer, skal du trykke på skyderne og trække dem.

Skift mellem lydløs tilstand, vibration og normal tilstand

Din YotaPhone er som standard i normal tilstand.

Tilpas startskærmen

Du kan tilpasse området med favoritter, tilføje og fjerne genveje til apps og widgets på startskærmen og ændre baggrunden.

Tilpas favoritpanelet

Dine vigtigste genveje er samlet i favoritpanelet nederst på startskærmen, så du har dem lige ved hånden.

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på og hold et app- eller widgetikon, indtil favoritpanelet vises på startskærmen.
 3. Træk ikonet ind på favoritpanelet, og løft fingeren.

  Du kan placere fire app- eller widgetgenveje i favoritpanelet.

  Du kan også oprette en mappe i panelet ved at placere en genvej oven på en anden.

Fjern en app- eller widgetgenvej fra favoritpanelet

Tryk på og hold en app- eller widgetgenvej, og træk den væk fra favoritpanelet.

Føj en appgenvej til startskærmen

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på og hold et appikon, indtil startskærmen vises.
 3. Træk ikonet ind på startskærmen.

Føj en widgetgenvej til startskærmen

 1. Tryk og hold fingeren på et tomt område på startskærmen.
 2. Tryk på Widgets.
 3. Tryk på og hold et widgetikon, indtil startskærmen vises.
 4. Træk ikonet ind på startskærmen.

Flyt en app- eller widgetgenvej

 1. Tryk på og hold den app- eller widgetgenvej, du vil flytte.
 2. Træk genvejen til en ny placering, og løft fingeren.

Fjern en app- eller widgetgenvej

 1. Tryk på og hold den app- eller widgetgenvej, du vil fjerne.
 2. Træk genvejen eller widget'en mod Fjern, og løft fingeren.

Opret en mappe

 1. Tryk på og hold et ikon, træk det hen over et andet ikon, og løft fingeren. De to ikoner bliver nu samlet i en mappe.
 2. Hvis du vil navngive en mappe, skal du trykke på mappen, så dens navn vises. Tryk på Unnamed folder, og skriv det nye navn.

Vælg en baggrund til startskærmen

 1. Hold fingeren på et tomt område på startskærmen.
 2. Tryk på Baggrund.
 3. Tryk på et billede i filmstrimlen, og tryk på Set wallpaper.

Skift dato og klokkeslæt

Tryk på > Indstillinger > System > Dato og tid på startskærmen.

Beskyt din YotaPhone

Få at vide, hvordan du beskytter din YotaPhone ved hjælp af skærmlåsen, SIM-kortlåsen og datakryptering.

Lås skærmen

 1. Tryk på > Indstillinger > PERSONLIGT > Sikkerhed > Skærmsikkerhed > Skærmlås på startskærmen.
 2. Tryk for at vælge en skærmlåsindstilling:
  • Ingen – Ingen skærmlås. Denne indstilling giver ingen beskyttelse.
  • Stryg over skærmen – Stryg for at låse telefonen op. Denne indstilling giver minimal beskyttelse.
  • Ansigtslås – Brug ansigtsgenkendelse til at låse telefonen op. Denne indstilling er mindre sikker end et mønster, en pinkode eller en adgangskode, og den kan ikke benyttes til always-on-skærmen.
  • Mønster – Tegn et enkelt mønster med din finger for at låse telefonen op.
  • Pinkode – Brug en pinkode til at låse telefonen op. Pinkoden skal indeholde mindst fire tal.
  • Adgangskode – Brug en adgangskode til at låse telefonen op. Adgangskoden skal indeholde mindst fire bogstaver eller tal.

Når du bruger en adgangskode til skærmlåsen, skal du opbevare adgangskoden et sikkert sted. Adgangskoden må ikke opbevares sammen med din YotaPhone. Hvis du glemmer adgangskoden og ikke kan låse din YotaPhone op, fordi du har angivet en forkert adgangskode for mange gange, er du muligvis nødt til at få din YotaPhone til service, og du skal måske betale et gebyr for at få låst din YotaPhone op. Alle personlige data i din YotaPhone kan blive slettet.

Lås dit SIM-kort

En pinkode beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om pinkoden, når du tænder den. Hvis du ikke har fået pinkoden sammen med dit SIM-kort, eller hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

 1. Tryk på > Indstillinger > PERSONLIGT > Sikkerhed > SIM-kortlås > Konfigurer låsning af SIM-kort på startskærmen.
 2. Markér Lås SIM-kort, og skriv pinkoden.

Hvis du skriver en forkert pinkode tre gange i træk, skal du fjerne spærringen af koden med PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har dem, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Kryptér dine data

Du kan beskytte og kryptere dine telefondata, f.eks. Google-konti, appdata, musik og andre medier samt downloadede oplysninger. Hvis du krypterer dine data, skal du skrive en numerisk pinkode eller adgangskode, hver gang du tænder telefonen. Hvis du allerede har konfigureret en skærmlås, skal du bruge den samme pinkode eller adgangskode. Du kan ikke have to pinkoder eller adgangskoder.

Krypteringen kan ikke fortrydes. Du kan kun fjerne krypteringen ved at nulstille telefonen til fabriksindstillingerne. Denne proces sletter alle dine data.

Inden du aktiverer kryptering:

 1. Angiv en pinkode eller adgangskode til skærmlåsen.
 2. Oplad telefonen, så den er helt opladet.

Du aktiverer krypteringen ved at trykke på > Indstillinger > PERSONLIGT > Sikkerhed > Kryptering > Krypter telefon på startskærmen. Krypteringen kan tage en time eller længere.

Afbryd ikke krypteringsprocessen. Hvis du gør det, kan du miste dine data helt eller delvist.

Lær indikatorerne at kende

Indikatorerne øverst på skærmen giver dig forskellige oplysninger, f.eks. om det aktuelle klokkeslæt, batteriniveauet og signalstyrken.

Intet signal

GPS er aktiveret

Signalstyrke

Aktivt opkald

Roaming (uden for det normale tjenesteområde)

Ubesvaret opkald

Tilsluttet GPRS-netværk

Synkroniseret med internettet

Tilsluttet EDGE-netværk

Tilsluttet computer

Tilsluttet UMTS-netværk

Intet SIM- eller USIM-kort

Tilsluttet HSDPA-netværk

Ny sms eller mms

Tilsluttet HSPA+-netværk

Alarm er aktiveret

Downloader

Lydløs tilstand er aktiveret

Kalenderpåmindelse

Vibrationstilstand er aktiveret

Tilsluttet LTE-netværk

Flytilstand er aktiveret

Tilsluttet Wi-Fi

Der opstod en fejl

Bluetooth er aktiveret

Batteriniveau

Konfigurer brugerkonti

Din YotaPhone bruger Android-operativsystemet fra Google. Hvis du vil bruge Google-apps og -tjenester, f.eks. Google Play™ Store, Gmail™, Drive™ eller Google Maps™, skal du konfigurere en Google-konto.

Du kan konfigurere en eksisterende Google-konto, eller du kan oprette en ny, hvis du ikke har en Google-konto.

Tryk på på startskærmen, og tryk på en Google-app, f.eks. Play Store, Gmail eller Drive.

Konfigurer en eksisterende Google-konto

 1. Gå til skærmen Add a Google Account, og tryk på Existing.
 2. Skriv din mailadresse og adgangskode i felterne.
 3. Tryk på .

Opret en ny Google-konto

 1. Gå til skærmen Add a Google Account, og tryk på Ny.
 2. Følg instruktionerne på skærmen.

  Du kan også konfigurere en konto i Indstillinger. Tryk på  > Indstillinger > Konti > Tilføj konto på startskærmen.

Sådan bruger du din telefon

Opkald

Brug din YotaPhone til at ringe op til dine kontakter.

Foretag et opkald

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på icon_dialpad_blue for at åbne opkaldsfunktionen.
 3. Skriv en områdekode og et telefonnummer.
 4. Tryk på blue_call_icon.
 5. Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke på .

Ring til en kontakt

 1. Tryk på > på startskærmen.
 2. Tryk på icon_contact, og vælg en kontakt.
 3. Tryk på kontaktens telefonnummer.

Foretag et opkald fra opkaldsloggen

 1. Tryk på > icon_call_log_blue på startskærmen.
 2. Tryk på det telefonnummer, du vil ringe op.

Foretag et stemmestyret opkald

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Sig "ring op" og derefter kontaktens navn.

Besvar et opkald

 1. Træk mod .
 2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

  Du kan også besvare et opkald på always-on-skærmen.

Afvis et opkald

Hvis du ikke kan besvare et opkald, kan du afvise det og sende en besked til den, der har ringet op.

Afvis et opkald

Træk mod .

Afvis et opkald med en besked

 1. Træk  mod .
 2. Vælg en foruddefineret sms, eller tryk på Custom message for at skrive en anden besked.

Hold et telefonmøde

Et telefonmøde er et opkald med tre eller flere personer.

Sådan opretter du et telefonmøde:

 1. Ring til den første deltager.
 2. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du trykke på for at tilføje endnu en deltager.
  Du kan indtaste et nummer eller vælge et nummer fra dine kontakter eller din opkaldslog. Den første deltager sættes automatisk på hold, mens du ringer til den anden deltager.
 3. Når du har forbindelse til den anden deltager, skal du trykke på for at flette opkaldene.
 4. Hvis du vil afslutte telefonmødet, skal du trykke på .

Foretag et internationalt opkald

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på icon_dialpad_blue, og hold 0 nede, indtil +-tegnet vises.
 3. Skriv landekoden, områdekoden og telefonnummeret, og tryk på blue_call_icon.

Foretag et nødopkald

Du kan bruge din enhed til nødopkald uden at indsætte et SIM-kort.

Foretag et nødopkald

Når telefonen ikke er låst, kan du foretage et nødopkald på samme måde som andre opkald.

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på icon_dialpad_blue, skriv nødopkaldsnummeret, og tryk på blue_call_icon.
  Sørg for at give alle de nødvendige oplysninger. Afslut kun opkaldet, når du har fået tilladelse til at gøre det.
 3. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Foretag et nødopkald med en låst telefon

Du kan foretage et nødopkald, selvom skærmen er låst.

Hvis telefonen er slukket, skal du tænde den ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil telefonen vibrerer.

Når din YotaPhone er låst, kan du foretage et nødopkald ved at trykke på Emergency call på låseskærmen.

Få vist opkaldsloggen

Tryk på > icon_call_log_blue på startskærmen.

Gem et nummer fra opkaldsloggen på din kontaktliste

 1. Tryk på icon_call_log i opkaldsloggen.
 2. Tryk på Føj til kontaktpersoner.
 3. Hvis du vil føje nummeret til en ny kontakt, skal du vælge Opret ny kontakt, angive de relevante oplysninger og trykke på Færdig.
  Hvis du vil føje nummeret til en eksisterende kontakt, skal du vælge kontakten på listen, vælge telefonnummertypen og trykke på OK.

Send en besked til et nummer i opkaldsloggen

 1. Tryk på icon_call_log i opkaldsloggen.
 2. Tryk på message_grey ud for nummeret.
 3. Skriv en besked.
 4. Tryk på for at sende beskeden.

Ryd opkaldsloggen

 1. Tryk på icon_more_options_blue i opkaldsloggen, og tryk på Ryd opkaldsliste.
 2. Tryk på OK.

Administrer din voicemail

Du kan konfigurere en voicemail, så du kan modtage beskeder fra de personer, der prøver at ringe til dig. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Tjek din voicemail

Når du har en ny voicemailbesked, vises beskedikonet i notifikationspanelet øverst til venstre på skærmen.

 1. Du kan se dine notifikationer ved at stryge nedad fra toppen af skærmen.
  Notifikationen viser det antal beskeder, du har modtaget, og det voicemailnummer, du skal ringe til for at høre dem.
 2. Tryk på voicemailnummeret.
  Telefonen ringer op til voicemailnummeret. Følg instruktionerne på skærmen for at høre beskederne.

Skift indstillingerne for voicemail

Tryk på > icon_more_options_blue > Indstillinger > Telefonsvarer på startskærmen.

Administrer opkaldsindstillinger

Du kan ændre din ringetone, slå banke på-funktionen til/fra og aktivere Begrænsede numre.

Skift ringetone

 1. Tryk på > icon_more_options_blue > Indstillinger på startskærmen.
 2. Tryk på Ringetone for opkald, vælg en ringetone, og tryk på OK.
  Hvis telefonen skal vibrere, når nogen ringer til dig, skal du markere Vibrer ved opringning.

Viderestil et opkald

Du kan indstille din YotaPhone til at viderestille indgående opkald til et andet nummer.

 1. Tryk på > icon_more_options_blue > Indstillinger > Viderestilling af opkald på startskærmen.
 2. Vælg en viderestillingstilstand, og skriv det telefonnummer, som de indgående opkald skal viderestilles til.
 3. Tryk på Aktivér.

Slå banke på til/fra

Når banke på-funktionen er slået til, får du besked om andre indgående opkald, mens du har et aktivt opkald.

 1. Tryk på > icon_more_options_blue > Indstillinger > Yderligere indstillinger på startskærmen.
 2. Markér Ventende opkald for at slå banke på til.
  Slå banke på-funktionen fra ved at fjerne markeringen af Ventende opkald.

Slå begrænsede numre til/fra

Når denne funktion er slået til, kan du kun foretage opkald til de telefonnumre, der er gemt på listen Begrænsede numre på SIM-kortet.

 1. Tryk på > icon_more_options_blue > Indstillinger > Faste opkaldsnumre på startskærmen.
 2. Tryk på Aktivér begrænsede opkald, skriv din PIN2-kode, og tryk på OK.

Du kan slå begrænsede numre fra ved at trykke på Deaktiver begrænset opkald, skrive din PIN2-kode og trykke på OK.

Administrer listen Begrænsede numre

 1. Tryk på > icon_more_options_blue > Indstillinger > Faste opkaldsnumre på startskærmen.
 2. Tryk på Liste over numre til begrænset opkald for at få vist listen med de nuværende begrænsede numre.
 3. Hvis du vil tilføje en kontakt, skal du trykke på icon_more_options_blue > Tilføj kontaktperson.
 4. Skriv et navn og nummer, og tryk på Gem.
 5. Skriv din PIN2-kode.

Skift PIN2-koden

 1. Tryk på > icon_more_options_blue > Indstillinger > Faste opkaldsnumre på startskærmen.
 2. Tryk på Skift PIN2-kode.
 3. Skriv den gamle PIN2-kode, og tryk på OK.
 4. Skriv en ny PIN2-kode, og tryk på OK.
 5. Bekræft din PIN2-kode.

Always-on-skærm

Titanium-yota-panel=1.1.1=MasterTitanium-yota-cover=1.1.1=Master

Always-on-skærmen er en EPD-skærm (elektronisk papir-skærm). Always-on-skærmen giver dig nogle unikke fordele:

Du kan låse always-on-skærmen ved at trykke på skærmen med tre eller flere fingre eller din håndflade. Du kan også gøre det ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller ved at vende telefonen og begynde at bruge farveskærmen. Skærmen låses ikke automatisk efter en timeoutperiode.

Brug always-on-skærmen

På always-on-skærmen kan du f.eks.:

Og der er mange andre tilgængelige apps og widgets. Du kan finde flere widgets og apps i YotaApps-kataloget.

Tilpas always-on-skærmen

Apps og widgets på always-on-skærmen er placeret på YotaPanels. Du kan tilpasse panelerne med dine favoritwidgets.

Du kan dække always-on-skærmen med et YotaCover – det er et billede, som du selv vælger. Det kan du gøre for at skjule oplysningerne på skærmen, eller fordi du synes, det ser sjovt eller smart ud.

Brug YotaHub-appen på farveskærmen til at tilpasse din always-on-skærm, så den får lige det look, du kan lide.

YotaHub

Interaktionen på always-on-skærmen foregår med YotaCover, YotaPanels og YotaMirror.

YotaHub er en app, som du kan bruge, når du vil tilpasse always-on-skærmen. Brug YotaHub til at administrere dine YotaPanels og YotaCovers. Du kan tilpasse panelerne, dine widgets og YotaCover-billederne.

Tryk på > YotaHub for at åbne YotaHub.

Hvis du vil tilpasse dine YotaPanels, skal du trykke på > YotaHub > Paneler.

Hvis du vil tilpasse dine YotaCovers, skal du trykke på > YotaHub > YotaCover.

Med YotaMirror kan du bruge det indhold, der vises på farveskærmen, på always-on-skærmen. Hvis du vil benytte YotaMirror, skal du trykke på og holde på farveskærmen, trække din finger mod yotamirror og vende telefonen.

Naviger på always-on-skærmen

Navigationspanelet findes nederst på skærmen.

Tryk på venstre pil for at gå til det næste panel til venstre. Tryk på højre pil for at gå til det næste panel til højre. Du kan også stryge skærmen med fingeren for at gå til et andet YotaPanel.

Når du har åbnet en app på always-on-skærmen, skal du trykke på back_arrow for at gå et trin tilbage.

Når du har åbnet en app på always-on-skærmen, skal du trykke på view_dashboards for at vende tilbage til YotaPanels.

Tryk på yotacover for at aktivere YotaCover.

Besvar et opkald på always-on-skærmen

Du kan besvare et opkald fra always-on-skærmen.

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises opkaldsnotifikationen i fuld skærm i fem minutter.

Opkalds-widget'en på YotaPanel viser navne og telefonnumre for de personer, der har ringet. Desuden vises data og klokkeslæt for de ubesvarede opkald og antallet af ubesvarede opkald for hver person, der har ringet.

Hvis du vil se dine ubesvarede opkald på always-on-skærmen, skal du trykke på opkalds-widget'en.

Hvis du vil foretage et opkald, skal du vælge kontakten eller nummeret.

YotaPanel

Dine widgets på always-on-skærmen er placeret på YotaPanels. Du kan tilføje og fjerne widgets ved hjælp af YotaHub-appen.

Første gang du tænder din YotaPhone, er der ét YotaPanel på always-on-skærmen. Du kan installere fire YotaPanels på din telefon.

Du kan tilføje og fjerne YotaPanels og widgets ved hjælp af YotaHub-appen.

Tilføj et forudindstillet YotaPanel

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg fra højre til venstre, indtil du når et tomt panel.
 4. Tryk på yotahub_add.
 5. Tryk på Alle for at tilføje et forudindstillet panel med tilføjede widgets.
 6. Tryk på det panel, du vil tilføje.
 7. Tryk på yotahub_checkmark.

Tilføj et YotaPanel-gitter

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg fra højre til venstre, indtil du når et tomt panel.
 4. Tryk på yotahub_add.
 5. Hvis du vil tilføje et tomt gitter og selv tilføje widgets, skal du trykke på Gitre.
 6. Tryk på den type gitter, du vil bruge.
 7. Tryk på yotahub_checkmark.

Fjern et YotaPanel

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg til venstre eller højre for at komme til det panel, du vil fjerne.
 4. Tryk på > Fjern.

Tilføj eller udskift en widget i et gitter

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg til venstre eller højre for at komme til det YotaPanel, du vil redigere.
 4. Tryk på et tomt område på panelet, eller tryk på en widget, du vil udskifte.
 5. Tryk på den widget, du vil tilføje.

Udvalget af tilgængelige widgets afhænger af størrelsen af det tomme område, hvor du vil placere widget'en.

Fjern en widget

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg til venstre eller højre for at komme til det YotaPanel, du vil redigere.
 4. Tryk på den widget, du vil fjerne, og tryk på Fjern.

Widgets på always-on-skærmen

Widgets på always-on-skærmen viser oplysninger om indgående sms'er, opkald og mails. De kan også vise vejrudsigten, aktiekurser og nyheder. Der er også mange nyttige og sjove apps, der kan placeres på et YotaPanel som en widget.

Du kan finde flere widgets i YotaApps-kataloget.

Tæller

Tæller-widget'en viser antallet af ulæste sms'er, mails og ubesvarede opkald. Tæller-widget'en vises også på YotaCover.

Tryk på widget'en, hvis du vil se de ulæste beskeder og ubesvarede opkald.

Der er separate widgets for opkald, beskeder og mails.

Beskeder

Du kan se dine seneste beskeder på always-on-skærmen.

 1. Hvis du vil åbne beskederne i en listevisning, skal du trykke på besked-widget'en.
 2. Tryk på den samtaletråd, du vil læse.

Du kan også besvare beskeder fra always-on-skærmen.

Mails

Mail-widget'en viser de mails, du senest har modtaget på de mailkonti, som du har knyttet til mailappen.

Når du åbner mail-widget'en, vises dine mails på en liste. Hvis du vil se indholdet i en mail, skal du trykke på mailen:

Kalender

Kalender-widget'en viser den aktuelle måned. Den aktuelle dag er markeret med et rektangel, og en dag med en begivenhed er markeret med en prik:

Din næste begivenhed vises i widget'en Næste begivenhed. Hvis du vil se detaljer om en begivenhed, skal du trykke på widget'en.

Vejret

Vejr-widget'en viser, hvordan vejret er lige nu. Du kan få vist flere detaljer, f.eks. en vejrudsigt for fire dage, vindhastigheden og luftfugtigheden, ved at trykke på widget'en.

Sådan ændrer du opdateringstilstand, måleenhed og steder i vejr-widget'en:

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg til venstre eller højre for at finde det panel, hvor du har placeret vejr-widget'en.
 4. Tryk på widget'en for at få vist widget-indstillingerne.
 5. Tryk på Acceptér for at gemme de nye indstillinger.

Aktier

Tryk på aktie-widget'en for at få vist en liste over virksomheder og deres kurser på børsen. Du kan sortere oplysningerne efter dag, uge, måned eller kvartal.

Sådan føjer du aktier til din aktieliste:

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg til venstre eller højre for at finde det panel, hvor du har placeret aktie-widget'en.
 4. Tryk på widget'en for at få vist widget-indstillingerne.
 5. Tryk på Acceptér for at gemme de nye indstillinger.

Ur

Ur-widget'en viser klokkeslættet i den aktuelle tidszone.

Musikafspiller

Musikafspiller-widget'en viser det nummer, der afspilles.

Appstarter

Med appstarter-widget'en kan du hurtigt starte en app, som du bruger på farveskærmen, på always-on-skærmen.

Der er valgt tre apps som standard: Google Play Books, Kort og Selfie. Sådan kan du tilføje flere apps eller ændre standardindstillingerne:

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på Paneler.
 3. Stryg til venstre eller højre for at finde det panel, hvor du har placeret appstarter-widget'en.
 4. Tryk på widget'en for at få vist widget-indstillingerne.
 5. Hvis du vil tilføje en ny app, skal du trykke på Tryk for at vælge app.
  Hvis du vil fjerne en app fra listen, skal du trykke på og holde appen og derefter trykke på appslauncher_delete.
 6. Tryk på Acceptér for at gemme de nye indstillinger.

Twitter-widget

Du kan bruge Twitter på always-on-skærmen med Twitter-widget'en. Du kan besvare et tweet, retweete et tweet, føje et tweet til favoritter og poste nye tweets.

Hvis du vil se en liste over de seneste tweets, skal du trykke på widget'en. Du kan åbne et tweet ved at trykke på det på listen.

Tryk på aod_email_new for at poste et ny tweet.

YotaCover

Titanium-yota-cover=1.1.1=Master

Du kan bruge YotaCover til at dække always-on-skærmen med et billede, når skærmen er låst. YotaCover beskytter dit privatliv ved at skjule de widgets, der kan indeholde følsomme oplysninger.

Skift mellem YotaCover og YotaPanel

Hvis du vil slå YotaCover til, skal du trykke på yotacover_on.

Tryk på yotacover for at slå YotaCover fra og vende tilbage til YotaPanel.

Du kan låse skærmen op ved at skubbe aod_lock opad. Hvis du har angivet en skærmlås, skal du bruge skærmlåsen til at låse skærmen op, når du bruger YotaCover.

Notifikationer på YotaCover

Når du bruger YotaCover på always-on-skærmen, kan du få notifikationer på dit YotaCover med oplysninger om sms'er, opkald og mails.

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen, hvis du vil vælge notifikationer.
 2. Tryk på YotaCover.
 3. Tryk på > Indstillinger.
 4. Markér de indstillinger, du vil aktivere:
  • Markér Aktivér notifikationer på YotaCover for at aktivere notifikationer på YotaCover.
  • Du kan få vist notifikationsindhold ved at markere Vis notifikationsindhold på YotaCover.
  • Hvis du vil fjerne et YotaCover, når always-on-skærmen er låst op, skal du markere Deaktiver YotaCover ved oplåsning.

Små notifikationer

Med små notifikationer vises antallet af ulæste sms'er, mails og ubesvarede opkald.

Notifikationer i fuld skærm

Med notifikationer i fuld skærm vises indgående opkald, ubesvarede opkald, sms'er og mails fra dine favoritkontakter. Du kan tilføje kontakter som favoritter i appen Personer.

Påmindelser om kalenderaftaler vises også som notifikationer i fuld skærm.

Vælg et billede til YotaCover

Du kan vælge dit billede fra et bredt udvalg af billeder.

Sådan vælger du et billede til YotaCover:

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på YotaCover.
 3. Hvis du vil redigere et eksisterende YotaCover, skal du trykke på yotacover_edit.
 4. Tryk på det galleri, du vil vælge billedet fra.
  Du kan tilføje billeder fra dine sociale netværk eller downloade billeder ved hjælp af YotaCast.
 5. Tryk på et billede for at vælge det. Hvis du vil downloade billedet, skal du trykke på det og på yotahub_checkmark.

Tilføj et nyt YotaCover

Første gang du tænder din YotaPhone, er det kun installeret ét YotaCover. Du kan have fire separate YotaCovers på samme tid. Hvert cover kan bruge forskellige billeder fra forskellige kilder.

Sådan tilføjer du et nyt YotaCover:

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på YotaCover.
 3. Stryg til venstre for at få et tomt panel.
 4. Tryk på yotahub_add.
 5. Tryk på det galleri, du vil vælge billedet fra.
  Du kan tilføje billeder fra dine sociale netværk og Galleri eller downloade billeder ved hjælp af YotaCast.
 6. Tryk på et billede for at vælge det. Hvis du vil downloade billedet, skal du trykke på det og på yotahub_checkmark.

Hvis du vil skifte mellem dine YotaCovers på always-on-skærmen, skal du stryge til venstre eller højre, når YotaCover er slået til. Du kan også trykke på pilene.

Sådan bruger du dine YotaCovers som et diasshow:

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på YotaCover.
 3. Tryk på > Karrusel, og vælg, hvor ofte billederne skal skifte.

Slet et YotaCover

 1. Tryk på > YotaHub på startskærmen.
 2. Tryk på YotaCover.
 3. Stryg til det cover, du vil slette.
 4. Tryk på coveret, og tryk på Fjern.

YotaEnergy

Brug YotaEnergy til at deaktivere funktioner, der dræner telefonens batteri, så batteriet holder længere. YotaEnergy-visningen på YotaPanel indeholder af widgets med batteristatus, opkald og beskeder, en widget til opkaldsprogrammet og to kontakter.

Hvis du vil konfigurere YotaEnergy, skal du trykke på > Indstillinger > Always-on-skærm > YotaEnergy-indstillinger på startskærmen:

Du kan også føje YotaEnergy-widget'en til et YotaPanel på always-on-skærmen. Hvis du vil slå YotaEnergy til eller fra, skal du trykke på widget'en.

YotaMirror

Når du bruger en app på farveskærmen, kan du sende den til always-on-skærmen og fortsætte med at bruge appen der.

Du kan med fordel bruge always-on-skærmen, hvis du vil undgå, at skærmen slukkes, eller hvis du f.eks. ser på et kort eller læser en artikel, når batteriet er ved at være tømt.

Sådan bruger du YotaMirror:

 1. Tryk på og hold på farveskærmen, og træk din finger mod yotamirror.
 2. Vend telefonen, så always-on-skærmen vender opad.

Hvis du vil stoppe brugen af YotaMirror, skal du vende farveskærmen opad og låse skærmen op. YotaMirror stopper automatisk. Du kan også trykke på og holde og derefter trække fingeren mod mirroring_stop.

Nogle apps har særlige versioner til always-on-skærmen. Disse apps har en enkel brugergrænseflade, der er tilpasset til always-on-skærmen. Hvis du vil bruge appversionen til always-on-skærmen, skal du holde og trykke på put2back.

YotaSnap

Med YotaSnap kan du tage et skærmbillede af farveskærmen og sende det til always-on-skærmen. Billedet vises på always-on-skærmen – også når du har slukket telefonen.

YotaSnap er en smart funktion, som du kan bruge, når du skal kunne tjekke nogle oplysninger hurtigt. Med YotaSnap kan du tjekke dine oplysninger på always-on-skærmen, uden at du først skal låse skærmen op.

Og hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm, kan du sende et billede af f.eks. en stregkodebillet til always-on-skærmen. Billedet vises på always-on-skærmen, selvom telefonens batteri er helt tomt.

Sådan tager du et skærmbillede og sender det til always-on-skærmen:

 1. Tryk på og hold .
 2. Skub til yotasnap, og løft fingeren.

Beskeder

Hold kontakt til dine venner ved at sende dem sms- og mms-beskeder.

Du kan åbne Beskeder direkte fra startskærmen ved at trykke på .

Mobildata skal være slået til, for at du kan sende mms'er.

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på Indstillinger > Wireless & networks > More....
 3. Tryk på Mobilnetværk, og markér Data aktiveret.

Hvis du slår mobildata til, bliver du muligvis opkrævet betaling for overførslen af store mængder data.

Send en besked

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Hvis du vil tilføje en modtager fra Personer, skal du skrive modtagerens navn eller telefonnummer. Du kan tilføje flere modtagere.
  Hvis du skriver en mailadresse eller tilføjer en vedhæftet fil, ændres beskeden automatisk fra en sms til en mms.
 4. Skriv din besked.
 5. Du kan tilføje en smiley ved at trykke på icon_keyboard_smiley og vælge en smiley.
 6. Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil, skal du trykke på og vælge en fil, f.eks. et billede eller en video.
  Du kan også tage et nyt foto, mens du skriver beskeden. Tryk på Tag billede, tryk på camera_icon for at tage et billede, og tryk på for at tilføje billedet som en vedhæftet fil.
  Hvis den vedhæftede fil i en mms-besked er for stor til at blive sendt via netværket, kan din YotaPhone automatisk reducere filens størrelse.
 7. Tryk på for at sende beskeden.

Det er kun kompatible telefoner, der kan modtage og vise mms-beskeder. Beskeder kan se anderledes ud på andre telefoner.

Læs en besked

Når du har modtaget en besked, vises der et notifikationsikon øverst på skærmen. Stryg notifikationspanelet ned, og tryk på beskednotifikationen for at læse beskeden.

I Beskeder grupperes de beskeder, du har modtaget, i samtaletråde efter kontakt. Tråden kan indeholde både sms- og mms-beskeder.

Åbn en besked

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på samtaletråden for at læse en besked.
 3. Tryk på Download for at få vist en vedhæftet fil.

  Du kan også læse beskeden på always-on-skærmen

Svar på en besked

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på samtaletråden med den besked, som du vil svare på.
 3. Tryk på tekstfeltet, og skriv din besked.
 4. Tryk på for at sende beskeden.

Videresend en besked

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på samtaletråden med den besked, som du vil videresende.
 3. Tryk på og hold beskeden, og tryk på Videresend.
  Inden du videresender beskeden, kan du redigere teksten og tilføje eller fjerne vedhæftede filer.

Slet en besked eller samtale

Du kan slette individuelle beskeder eller hele samtaletråde.

Slet en besked

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på en samtaletråd.
 3. Tryk på og hold den besked, du vil slette.
 4. Tryk på Slet.

Slet en samtale

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på og hold den tråd, du vil slette.
 3. Tryk på .
  Du kan også åbne tråden og trykke på > Slet tråd.

Tilpas beskedindstillingerne

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på , og tryk på Indstillinger.

Værktøjer

Din YotaPhone har forskellige værktøjer. Brug kalenderen til at organisere dine begivenheder, eller indstil en alarm med vækkeuret.

Lommeregner

Tryk på > Calculator på startskærmen.

Stryg til venstre eller højre for at skifte mellem almindelige funktioner og avancerede funktioner.

Kalender

Du åbner Kalender ved at trykke på > Kalender på startskærmen.

Skift mellem forskellige kalendervisninger

 1. Tryk på > Kalender på startskærmen.
 2. Tryk på for at skifte mellem visningerne Dag, Uge, Måned og Agenda.

Tilføj en aftale

 1. Tryk på > Kalender på startskærmen.
 2. Tryk på > Ny begivenhed.
 3. Skriv detaljerne, f.eks. begivenhedens navn, sted og tidspunkt.
 4. Du tilføjer en påmindelse ved at stryge nedad og vælge et tidspunkt og en notifikationsmetode til påmindelsen.
 5. Tryk på Færdig for at gemme.

Se kalendere

 1. Tryk på > Kalender på startskærmen.
 2. Tryk på > Kalendere.
 3. Opdater dine kalendere ved at trykke på Kalendere til synkronisering.

Rediger eller slet en aftale

 1. Tryk på > Kalender på startskærmen.
 2. Tryk på en aftale i Kalender.
 3. Tryk på for at redigere, eller tryk på for at slette.

Ur

Tryk på > Clock på startskærmen.

Indstil en alarm

 1. Tryk på .
 2. Tryk på .
 3. Skriv tidspunktet, og tryk på Færdig.
 4. Hvis du vil aktivere alarmen på flere ugedage, skal du markere Gentag og vælge de ønskede dage.
 5. Du vælger en ringetone ved at trykke på , vælge en ringetone og trykke på OK.

Når en alarm er aktiv, vises alarmikonet i notifikationsområdet og oplysninger om alarmen på låseskærmen.

Brug tidtageren

 1. Tryk på timer_icon.
 2. Brug det numerisk tastatur til at indstille tidspunktet, og tryk på Start.

Du stopper tidtageren ved at trykke på Stop. Du nulstiller tidtageren ved at trykke på timer_reset_icon.

Brug stopuret

 1. Tryk på stopwatch_icon.
 2. Tryk på Start.
  • Du stopper stopuret ved at trykke på Stop.
  • Du registrerer omgangstider ved at trykke på stopwatch_lap_icon.
  • Du nulstiller stopuret ved at trykke på Stop og derefter trykke på stopwatch_reset_icon.

Downloads

Du kan nemt administrere dine downloads. Du ser dine downloads ved at trykke på > Downloads på startskærmen.

Del dine downloads

 1. Tryk på > Downloads på startskærmen.
 2. Tryk på og hold de elementer, du vil dele, for at markere dem.
 3. Tryk på , og vælg, hvordan du vil dele de valgte downloads.

Sorter dine downloads

 1. Tryk på > Downloads på startskærmen.
 2. Dur kan hurtigt sortere dine downloads ved at trykke på icon_downloads_list og derefter trykke på Efter navn, Efter ændringsdato eller By size.

Slet dine downloads

 1. Tryk på > Downloads på startskærmen.
 2. Tryk på og hold elementerne for at markere dem.
 3. Tryk på .

Personer

Du kan gemme og organisere navne, numre, adresser og andre oplysninger om dine kontakter i Personer.

Tilføj en ny kontakt

 1. Tryk på > på startskærmen.
 2. Hvis du vil tilføje en ny kontakt, skal du trykke på icon_contact > icon_add_new_contact.
  Hvis du ikke er logget på en Google-konto, åbnes skærmen Make it Google. Du kan vælge at tilføje en eksisterende konto eller oprette en ny. Hvis du ikke vil logge på, skal du trykke på Ikke nu.
  Tryk på icon_contact > Opret ny kontakt > Gem lokalt. Din kontakt gemmes på din YotaPhone.
  Hvis du vil gemme og sikkerhedskopiere din kontakt online, skal du trykke på Tilføj konto og vælge en konto, du vil logge på.
 3. Tryk på felterne med kontaktoplysninger, og angiv de relevante oplysninger.
 4. Tryk på Færdig for at gemme.

Opret en kontaktgruppe

Hvis du vil oprette en kontaktgruppe, skal du logge på en mailkonto eller en konto på et socialt netværk.

Sådan opretter du en kontaktgruppe:

 1. Tryk på > på startskærmen.
 2. Opret en ny gruppe ved at trykke på icon_contact_group > icon_new_contact_group. Giv derefter gruppen et navn.
 3. Du kan føje kontakter til gruppen ved at angive deres navne i tekstfeltet.
 4. Tryk på Færdig for at gemme.

Søg efter en kontakt

 1. Tryk på > på startskærmen.
 2. Tryk på searchcontact, og skriv et navn. Listen filtrerer dine kontakter, mens du skriver.

Importér eller eksportér kontakter

Hvis du har gemt kontaktoplysninger på f.eks. et SIM-kort, kan du importere dem til din telefon. Du kan også eksportere de kontaktoplysninger, der er gemt på din telefon, til dit SIM-kort.

Importér kontakter

 1. Tryk på > på startskærmen.
 2. Tryk på icon_contact > more_options_26.
 3. Tryk på Import/export, og vælg Importér fra lager.

Eksportér kontakter

 1. Tryk på > på startskærmen.
 2. Tryk på icon_contact > more_options_26.
 3. Tryk på Import/export, og vælg Export to storage eller Export to SIM card.

Administrer dine kontakter

Du kan redigere, slette og dele dine kontakter i Personer. Du kan også knytte dine kontakter til en gruppe og vælge en bestemt ringetone til en kontakt.

Rediger en kontakt

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, og tryk på more_options_26 > Rediger.
 3. Rediger kontaktoplysningerne.
 4. Tryk på Færdig for at gemme.

Vælg et kontaktfoto

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, og tryk på more_options_26 > Rediger.
 3. Tryk på ikonet ud for kontaktens navn.
 4. Hvis du vil vælge et eksisterende foto, skal du trykke på Vælg billede fra Galleri.
  Hvis du vil tage et nyt foto, skal du trykke på Tag billede.
 5. Beskær fotoet, og tryk på Gem.
 6. Tryk på Færdig for at gemmen kontaktfotoet.

Tilknyt en kontakt til en gruppe

Hvis du har oprettet en gruppe, kan du knytte en kontakt til den.

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, og tryk på more_options_26 > Rediger.
 3. Tryk på feltet Gruppenavn, vælg gruppen, og tryk på Færdig.

Slet en kontakt

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, og tryk på more_options_26 > Slet > OK.

Hvis kontakten er linket til en konto, slettes kontakten fra den onlinetjeneste, hvor den er gemt.

Del en kontakt

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, tryk på more_options_26 > Del, og vælg, hvordan du vil dele den valgte kontakt.

Føj en kontakt til dine favoritter

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, og tryk på icon_contact_star.
  Hvis du vil fjerne en kontakt fra dine favoritter, skal du vælge kontakten og trykke på icon_contact_unstar.

Vælg en ringetone til en kontakt

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, tryk på more_options_26 > Indstil ringetone, og vælg en ringetone.
 3. Tryk på OK for at gemme.

Placer en kontakt på startskærmen

 1. Tryk på > > icon_contact på startskærmen.
 2. Vælg kontakten, og tryk på more_options_26 > Placer på startskærmen.

Kamera

Brug kameraet til at indfange og fastholde dine bedste øjeblikke, og del billederne med dine venner.

Tag et foto

 1. Tryk på > Camera på startskærmen.
 2. Du kan skifte til frontkameraet ved at trykke på camera_more_opt > camera_front_camera_switch_icon. Du kan skifte tilbage til hovedkameraet ved at trykke på camera_more_opt > camera_back_camera_switch.
 3. Hvis du vil zoome ind, skal du sprede to fingre på skærmen. Du zoomer ud ved at knibe fingrene sammen.
 4. Tryk med en finger på det sted, der skal være i fokus.
 5. Tryk på camera_icon for at tage et foto.

Stryg til venstre for at se det foto, du lige har taget. Hvis du vil tilbage til kamerasøgeren, skal du stryge til højre.

Dine fotos gemmes i Galleri > Camera.

Skift blitztilstand

Hvis du vil slå blitzen til eller fra eller bruge den automatiske blitztilstand, skal du trykke på camera_more_opt og på en blitzindstilling:

Brug specialeffekter

Du kan tage billeder med forskellige indstillinger med din YotaPhone. Prøv disse specialeffekter til forskellige slags fotos.

Tag et panoramabillede

Et panorama er et bredt billede, der består af flere enkeltbilleder, som er sat sammen, så de danner ét sammenhængende billede.

 1. Tryk på > Camera på startskærmen.
 2. Stryg fra skærmens venstre kant, og tryk på Panorama.
 3. Tryk på camera_panorama_shutter for at begynde at tage et panoramabillede.
 4. Drej langsomt rundt for at tage et panorama. Prikkerne på skærmen guider dig.
 5. Tryk på camera_panorama_checkmark, når du er færdig.

HDR-fotografering (High Dynamic Range - højt dynamikområde)

Brug HDR-indstillingen til at tage flotte billeder med mange detaljer. Denne indstilling passer til situationer, hvor der er stor kontrast mellem lyse og mørke områder.

 1. Tryk på > Camera på startskærmen.
 2. Tryk på camera_more_opt > camera_hdr_off.

Tag et foto med slørede kanter

Brug indstillingen Lens blur til at tage fotos, hvor motivet fremhæves i forhold til baggrunden.

 1. Du kan tage et billede med slørede kanter ved at trykke på > Camera på startskærmen.
 2. Stryg fra skærmens venstre kant, og tryk på Lens blur.
 3. Tryk på camera_lens_blur_icon for at tage et foto. Flyt telefonen som angivet i softwaren.

Optag en video

 1. Tryk på > Camera på startskærmen.
 2. Du kan slå videokameraet til ved at stryge fra skærmens venstre kant og trykke på Video.
 3. Optag en video med frontkameraet ved at trykke på camera_more_opt > camera_front_camera_switch_icon. Hvis du vil skifte tilbage til hovedkameraet, skal du trykke på camera_more_opt > camera_back_camera_switch.
 4. Tryk på for at starte optagelsen.
 5. Tryk på camera_video_stop for at stoppe optagelsen.

Del dine fotos og videoer

 1. Tryk på > Camera på startskærmen.
 2. Tag et foto, eller optag en video.
 3. Stryg til venstre, og tryk på camera_share.
 4. Vælg den måde, du vil dele dit foto eller din video på. Følg derefter instruktionerne.

Du kan også dele et foto eller en video fra Galleri.

 1. Tryk på > Galleri på startskærmen.
 2. Vælg det foto, du vil dele, fra Albummer, og tryk på camera_share.
 3. Vælg den måde, du vil dele fotoet eller videoen på. Følg derefter instruktionerne.

Galleri

Dine billeder og videoer gemmes i album. I Galleri kan du se de fotos og videoer, du har taget og optaget med telefonen eller kopieret fra din computer.

Administrer album

 1. Du kan åbne et album ved at trykke på > Galleri på startskærmen.
  Du kan se antallet af filer, der er gemt i hvert album, ud for albumnavnet.
 2. Hvis du vil se indholdet i et album, skal du trykke på albummet.

Slet et album

 1. Tryk på > Galleri på startskærmen.
 2. Tryk på øverst til højre på skærmen, og tryk på Vælg album.
 3. Tryk på de mapper, du vil slette, og tryk på .

Skift albumvisning

I Albummer vises der som standard miniaturer af indholdet i Gittervisning-tilstand. Hvis du vil skifte til visningen Filmstrip-visning, skal du trykke på mappenavnet øverst til venstre på skærmen og trykke på Filmstrip-visning.

Se og rediger billeder

Du kan se billeder som et diasshow, redigere billeder og bruge et billede som baggrund.

Se billeder som et diasshow

 1. Tryk på det album, du vil se, i Galleri.
 2. Du starter et diasshow ved at trykke på  og derefter på Diasshow.
 3. Stryg til venstre eller højre for at stoppe diasshowet.

Se oplysninger om et billede

 1. Tryk på et billede i et album i Galleri.
 2. Tryk på , og tryk på Detaljer.

Rediger et billede

 1. Tryk på et billede i et album i Galleri.
 2. Tryk på , og tryk på Rediger.
 3. Hvis du vil redigere billedet, skal du bruge valgmulighederne nederst på skærmen.
 4. Tryk på Gem for at gemme det redigerede billede.

Beskær et billede

 1. Tryk på et billede i et album i Galleri.
 2. Tryk på , og tryk på Beskær.
 3. Flyt rammen på billedet for at beskære det.
 4. Tryk på Gem for at gemme det billede, du har beskåret.

Roter et billede til venstre eller højre

 1. Tryk på et billede i et album i Galleri.
 2. Tryk på , og tryk på Roter til venstre eller Roter til højre.

Slet et billede

 1. Tryk på et billede i et album i Galleri.
 2. Tryk på , og tryk på Slet.

Slet flere billeder fra et album

 1. Tryk på det album, hvor du vil slette billeder, i Galleri
 2. Tryk på , og tryk på Vælg element.
 3. Tryk på de billeder, du vil slette, og tryk på .

Vælg et billede som baggrund

Du kan vælge et hvilket som helst billede i Galleri som baggrund.

 1. Tryk på > Galleri på startskærmen.
 2. Vælg et billede i et album.
 3. Tryk på .
 4. Tryk på Angiv billedet som, og tryk på Baggrund.
 5. Tryk på Set wallpaper.

Afspil en video

 1. Tryk på > Galleri på startskærmen.
 2. Tryk på et album, der indeholder den video, du vil se.
 3. Tryk på den video, du vil se.
 4. Tryk på icon_gallery_play for at starte videoen.

Multimedier

Brug din YotaPhone som musikafspiller, til at høre radio og til at oprette dine egne videoer.

Afspil musik

Tryk på > Play Music på startskærmen. Alle albummerne på din telefon vises som miniaturer på skærmen.

Føj et album til en spilleliste

 1. Tryk på på albumcoveret.
 2. Tryk på Add to playlist.

Føj musiknumre til en spilleliste

 1. Tryk på coveret til et album for at se alle numrene på albummet.
 2. Tryk på ud for nummerets navn.
 3. Tryk på Add to playlist.

Fjern musik fra en spilleliste

 1. Tryk på icon_playmusic_menu.
 2. Tryk på Playlists.
 3. Tryk på en spilleliste.
 4. Tryk på ud for nummerets navn.
 5. Tryk på Remove from playlist.

Slet en spilleliste

 1. Tryk på icon_playmusic_menu.
 2. Tryk på Playlists.
 3. Tryk på ud for spillelisten.
 4. Hvis du vil slette hele spillelisten, skal du trykke på Slet.

Hør radio

Tilslut et headset til din YotaPhone, inden du tænder FM-radioen. YotaPhone bruger headsettet som radioantenne.

Hør radio

 1. Tryk på > FM radio på startskærmen.
 2. Hvis du vil vælge en station manuelt, skal du trykke på eller .
  Tryk på og hold eller for at finde den næste eller forrige station.
 3. Tryk på for at slå radioen fra.

Scan stationer automatisk

 1. Tryk på > FM radio på startskærmen.
 2. Tryk på > Søg. Tryk på den type stationer, du vil scanne, eller tryk på All Stations.
 3. Tryk på > All Channels for at se listen over scannede stationer.

Du kan stille ind på en tidligere scannet station ved at trykke på og vælge stationen på listen All Channels.

Hvis du vil omdøbe en station på listen All Channels, skal du trykke på stationen og holde den nede og derefter trykke på Rename. Skriv det nye navn, og tryk på OK.

Gem en station som en forudindstillet station

 1. Tryk på > FM radio på startskærmen.
 2. Stil ind på den station, du vil gemme.
 3. Tryk på icon_fmradio_empty_preset nederst på skærmen.
  Du kan også trykke på og holde en eksisterende forudindstillet station for at erstatte den med en ny station.

Slå radioen fra

 1. Tryk på > FM radio på startskærmen.
 2. Tryk på .

Rediger videoer

Movie Studio er en videoredigeringsapp, der giver dig mulighed for at dele dine videominder med vennerne på en sjov og nem måde.

Du kan åbne Movie Studio ved at trykke på > Filmstudie på startskærmen.

I Movie Studio er skærmen inddelt i to områder: Det øverste halvdel er afspilningsområdet, og den nederste halvdel er redigeringsområdet.

Start et nyt filmprojekt

 1. Tryk på for at starte et nyt projekt.
 2. Udfyld feltet Projektnavn, og tryk på OK.

Rediger projektnavnet

 1. Tryk på .
 2. Tryk på Skift projektnavn.
 3. Rediger projektnavnet, og tryk på OK.

Slet dit projekt

 1. Tryk på .
 2. Tryk på Slet projekt.

Føj medieelementer til din film

Tryk på for at føje medieelementer til din film.
Du kan tilføje medieelementer ved at optage en video, tage et foto eller importere et videoklip, et billede eller et soundtrack.

Du kan også tilføje fotos eller videoer fra Galleri ved at trykke på i redigeringsområdet.

Føj et soundtrack til din film

Når du har føjet medieelementer til et projekt, kan du tilføje et soundtrack.

Tryk på over tidslinjen for at føje et soundtrack til din film.

Føj en titel til din film

 1. Rul tidslinjen til det sted, hvor du vil tilføje en titel. Tryk derefter på og hold kanten af videoklippet, indtil vises.
 2. Tryk på , og tryk på Tilføj titel.
 3. Udfyld felterne på skærmen, og tryk på OK.
 4. Tryk på for at afslutte.

Rediger titlen

 1. Tryk på kanten af videoklippet for at redigere titlen.
 2. Tryk på , og tryk på Rediger titel.
 3. Udfyld felterne på skærmen, og tryk på OK.
 4. Tryk på for at afslutte redigeringen.

Eksportér en film

 1. Hvis du vil eksportere dit arbejde og gemme det i Galleri, skal du trykke på > Eksporter film.
 2. Vælg størrelse og kvalitet for filmen.
 3. Tryk på Eksporter.

Optag lyde

 1. Tryk på > Sound recorder på startskærmen.
 2. Tryk på for at starte optagelsen.
 3. Tryk på for at stoppe optagelsen.
 4. Tryk på Færdig for at gemme optagelsen.
 5. Hvis du vil slette hele optagelsen, skal du trykke på Kassér.

Dine optagelser gemmes på telefonen, og du kan afspille dem i Play Music.

Indstillinger

Forbindelser

Du kan bruge din YotaPhone til at oprette forbindelse til andre enheder eller til at dele din internetforbindelse.

Der bruges meget batteristrøm, når du deler forbindelsen, især på LTE-netværk. Slå funktionerne fra, når du ikke har brug for dem.

Du skal måske betale ekstra gebyrer for din mobildataforbindelse, hvis du bruger YotaPhone som et bærbart hotspot og deler din mobildataforbindelse med andre. Det kan du få oplyst af din netværksudbyder.

Mobildataforbindelse

Du kan altid oprette forbindelse til internettet, når der er et tilgængeligt mobilnetværk. Du skal have bestilt en mobildatatjeneste.

Deaktiver mobildataforbindelsen

Mobildataforbindelsen er som standard aktiveret.

Sådan deaktiverer du mobildataforbindelsen:

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > More... på startskærmen.
 2. Tryk på Mobilnetværk, og fjern markeringen af Data aktiveret.

Du kan få ekstra udgifter til datatrafik, hvis du aktiverer mobildataforbindelsen. Det kan du få oplyst af din netværksudbyder.

Slå dataroaming til

Hvis du vil bruge dataforbindelsen uden for din operatørs dækningsområde, skal du aktivere dataroaming på telefonen. Dataroaming er som standard deaktiveret.

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > More... på startskærmen.
 2. Tryk på Mobilnetværk, og markér Dataroaming.

Hvis du slår dataroaming til, kan du risikere at skulle betale betydelige roaminggebyrer.

Se mobildataforbruget

Hvis du vil se, hvordan din YotaPhone bruger mobildata, skal du trykke på > Indstillinger > Wireless & networks> Databrug på startskærmen.

Wi-Fi-forbindelse

Første gang du tænder din YotaPhone, søger den automatisk efter Wi-Fi-netværk og viser netværkenes navne og sikkerhedsindstillinger på skærmen. Tryk på det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til, og skriv adgangskoden. Tryk derefter på Connect. Du kan springe dette trin over og konfigurere en Wi-Fi-forbindelse på et senere tidspunkt i Indstillinger.

Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > Wi-Fi på startskærmen.
 2. Tryk på kontakten ud for Wi-Fi for at slå Wi-Fi til.
 3. Tryk på navnet på det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til.
 4. Angiv din Adgangskode, hvis det kræves.

Tilføj et Wi-Fi-netværk manuelt

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > Wi-Fi på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Angiv Netværk-SSID. Det er navnet på dit trådløse adgangspunkt (WAP).
 4. Tryk på feltet Sikkerhed for at vælge sikkerhedstypen.
  Sikkerhedstypen skal matche sikkerhedsindstillingen for dit destinations-WAP.
 5. Skriv adgangskoden, hvis det valgte destinations-WAP er beskyttet.
 6. Gem netværksoplysningerne, og opret forbindelse til dit destinations-WAP ved at trykke på Gem.

Søg manuelt efter Wi-Fi-netværk

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > Wi-Fi på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Søg.

Slå Wi-Fi til/fra

Wi-Fi er som standard slået til.

Sådan slår du Wi-Fi fra:

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks på startskærmen.
 2. Tryk på kontakten ud for Wi-Fi for at slå Wi-Fi fra.

ELLER

 1. Stryg notifikationspanelet ned, og tryk på .
 2. Tryk på .
 3. Tryk på kontakten ud for Wi-Fi for at slå Wi-Fi fra.

Hvis du vil slå Wi-Fi til igen, skal du trykke på kontakten ud for Wi-Fi.

Wi-Fi-hotspot

Du kan indstille YotaPhone som et Wi-Fi-hotspot for at dele din mobildataforbindelse med andre enheder. Du kan dele din dataforbindelse med op til 5 enheder ad gangen.

Du skal måske betale ekstra gebyrer for din mobildataforbindelse, hvis du bruger YotaPhone som et bærbart hotspot og deler din mobildataforbindelse med andre. Det kan du få oplyst af din netværkstjenesteudbyder.

Indstil et Wi-Fi-hotspot

Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > More... på startskærmen.

 1. Tryk på Netdeling og bærbart hotspot.
 2. Tryk på Set up Wi-Fi hotspot.
 3. Tryk på Netværk-SSID, og skriv navnet på dit hotspot i feltet.
 4. Tryk på Sikkerhed for at vælge sikkerhedstypen.
 5. Skriv en adgangskode, hvis du ikke har valgt Åben for hotspot-sikkerheden. Adgangskoden skal indeholde mindst 8 tegn.
 6. Tryk på Gem for at gemme oplysningerne om Wi-Fi-hotspottet.

Slå bærbart Wi-Fi-hotspot til og fra

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks> >More... på startskærmen.
 2. Tryk på Netdeling og bærbart hotspot.
 3. Marker Portable Wi-Fi hotspot.
  Netdeling eller hotspot er aktivt vises i notifikationspanelet.

Fjern markeringen af Portable Wi-Fi hotspot for at slå bærbart Wi-Fi-hotspot fra.

Aktivering og deling af Wi-Fi-hotspot bruger meget batteri, især på LTE-netværk. Slå funktionerne fra, når du ikke har brug for dem.

USB-internetdeling

Du kan dele din telefons dataforbindelse via USB, så du kan få adgang til internettet fra din computer, selvom der ikke er et Wi-Fi-hotspot eller en internettjeneste i nærheden. Du kan dele din dataforbindelse med op til 5 enheder ad gangen.

Bemærk, at denne funktion ikke kan benyttes på Apple-computere.

Du skal måske betale ekstra gebyrer for din mobildataforbindelse, hvis du bruger YotaPhone som et bærbart hotspot og deler din mobildataforbindelse med andre. Det kan du få oplyst af din netværksudbyder.

 1. Tilslut din telefon til din computer med et USB-kabel.
 2. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > More... på startskærmen.
 3. Tryk på Netdeling og bærbart hotspot.
 4. Markér Netdeling via USB.

Aktivering og deling af Wi-Fi-hotspot bruger meget batteri, især på LTE-netværk. Slå funktionerne fra, når du ikke har brug for dem.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der giver dig mulighed for at tilslutte dine enheder til en række Bluetooth-kompatible enheder, f.eks. computere, headset, printere og håndfri bilsæt. En Bluetooth-forbindelse har normalt en rækkevidde på ca. 10 meter.

Du kan også dele din dataforbindelse ved hjælp af Bluetooth.

Slå Bluetooth til/fra

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks på startskærmen.
 2. Du kan slå Bluetooth til/fra ved at trykke på kontakten ud for Bluetooth.

ELLER

 1. Stryg notifikationspanelet ned fra toppen af skærmen, tryk på , og tryk på .
 2. Du kan slå Bluetooth til/fra ved at trykke på kontakten ud for Bluetooth.

Konfigurer Bluetooth

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > Bluetooth på startskærmen.
 2. Tryk på for at gøre følgende:
  • Omdøb telefon – Omdøb din YotaPhone.
  • Timeout for synlighed – Vælg, hvor længe din YotaPhone skal være synlig for andre enheder.
  • Vis modtagne filer – Se de filer, du har modtaget via Bluetooth.

Sørg for, at din YotaPhone er synlig for andre Bluetooth-enheder.

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > Bluetooth på startskærmen.
 2. Hvis du vil gøre din telefon synlig for andre enheder, skal du trykke på telefonens navn.

Dan et par med din YotaPhone og en anden Bluetooth-enhed

Den enhed, du vil oprette forbindelse til, skal være synlig, så din YotaPhone kan finde den.

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > Bluetooth på startskærmen.
 2. Tryk på Søg efter enheder.
 3. Tryk på navnet på destinationsenheden. Herefter vises Bluetooth-anmodningen om pardannelse og en automatisk genereret adgangsnøgle.
 4. Tryk på Par, så startes pardannelsen på telefonen. Du kan se navnet på den enhed, der er dannet et par med, på listen Parrede enheder.

Hvis du vil annullere pardannelsen, skal du trykke på > Ophæv parring.

Bluetooth-internetdeling

Når funktionen Bluetooth-internetdeling er slået til, kan parrede enheder få adgang til internettet via din YotaPhone.

Sådan bruger du Bluetooth-internetdeling:

 1. Tryk på > Indstillinger > Wireless & networks > More... på startskærmen.
 2. Tryk på Netdeling og bærbart hotspot.
 3. Markér Netdeling via Bluetooth for at dele din dataforbindelse med de enheder, der er parret med din telefon.

Du skal måske betale ekstra gebyrer for din mobildataforbindelse, hvis du bruger YotaPhone som et bærbart hotspot og deler din mobildataforbindelse med andre. Det kan du få oplyst af din netværksudbyder.

Computerforbindelse ved hjælp af USB

Du kan tilslutte din YotaPhone til en computer med et USB-kabel og overføre forskellige mediefiler, bl.a. fotos, musik og videoer.

Når du skal koble din telefon fra computeren, skal du følge instruktionerne på computeren for at gøre det sikkert. Hvis du ikke frakobler telefonen på en sikker måde, kan dine data på telefonen blive beskadiget.

Tilslut som en medieenhed (MTP)

Når du tilslutter din YotaPhone til en Windows-computer som en medieenhed, giver MTP (Media Transfer Protocol) dig mulighed for at overføre mediefiler til og fra computeren.

Apples Mac OS X understøtter ikke MTP, men du kan bruge det gratis Android File Transfer-værktøj til MTP-overførsler.

Hvis du bruger en Windows-computer

 1. Indsæt mikro-USB-enden af USB-kablet i din telefon og den anden ende i USB-porten på computeren.  Tilsluttet som en medieenhed vises i notifikationspanelet på din YotaPhone, og der åbnes et vindue på computeren i løbet af få sekunder.
 2. Klik på Open device to view files i pop op-vinduet.
 3. Overfør filer mellem computeren og din YotaPhone.

Hvis du bruger en Mac-computer

 1. Download Android File Transfer-værktøjet fra www.android.com/filetransfer, og følg instruktionerne for at installere det på din computer.
 2. Indsæt mikro-USB-enden af kablet i din telefon og den anden ende i USB-porten på din computer.  Tilsluttet som en medieenhed vises i notifikationspanelet på din YotaPhone.
  Hvis det er første gang, du bruger Android File Transfer, skal du dobbeltklikke på appen for at åbne den.
  Når du har kørt appen første gang, startes den fremover automatisk, hver gang du tilslutter din YotaPhone til din computer.
 3. Overfør filer mellem din YotaPhone og din computer.

Tilslut som et kamera (PTP)

Når du tilslutter din YotaPhone til en computer som et kamera ved hjælp af PTP (Picture Transfer Protocol), får du mulighed for at overføre fotos via kamerasoftwaren og overføre filer, der ikke understøttes af MTP (Media Transfer Protocol).

 1. Indsæt mikro-USB-enden af kablet i din telefon og den anden ende i USB-porten på computeren.  Tilsluttet som en medieenhed vises i notifikationspanelet på din YotaPhone.
 2. Åbn skærmen USB-tilslutning til computer ved at stryge notifikationspanelet ned og trykke på .
 3. Tryk på Kamera (PTP). Der vises et vindue med meddelelsen "Kamera tilsluttet" på computerskærmen efter nogle få sekunder.
 4. Vælg den kamerasoftware, du vil bruge.

Tekstinput

Du kan skrive tekst på skærmtastaturet eller ved hjælp af stemmeinput.

Brug skærmtastaturet

Se, hvordan du kan skrive tekst med skærmtastaturet. Du kan holde telefonen i enten stående eller liggende visningstilstand.

Lær skærmtastaturet at kende

Titanium-keyboard_2

 1. Tryk på forslaget for at acceptere det.
 2. Tryk og hold for at angive dette tal.
 3. Tryk for at åbne menuen med humørikoner, og tryk for at vælge et humørikon.
 4. Tryk og hold, og glid med fingeren for at vælge et symbol.
 5. Tryk for at skrive tekst ved hjælp stemmen, eller tryk og hold for at se inputindstillingerne.
 6. Tryk for at skifte mellem bogstaver og symboler.

Skriv tekst

 1. Tryk på det tekstfelt, du vil skrive i.
 2. Tryk på tasterne på tastaturet for at skrive. De tegn, du skriver, vises på linjen over tastaturet.
 3. Vælg det ønskede ord på listen over forslag, eller tryk på mellemrumstasten for at acceptere det ord, du har skrevet.
  Hvis du kommer til at skrive et forkert ord eller tal, skal du trykke på for at slette tegnet.

Rediger tekst

Slå ordforslag til/fra

 1. Tryk på og hold .
 2. Tryk på Google Keyboard Settings.
 3. Du slår ordforslag fra ved at fjerne markeringen i feltet ud for Forslag til næste ord under Andre valgmuligheder.
  Hvis du vil slå ordforslag til igen, skal du markere feltet ud for Forslag til næste ord.

Brug stemmeinput

Inden du begynder at skrive tekst ved hjælp af stemmen, skal du sikre dig, at du har slået stemmeindtastning til.

Slå stemmeindtastning til

 1. Tryk på > Indstillinger > PERSONLIGT > Language & input på startskærmen.
 2. Markér Google voice typing.

Brug stemmeinput

Du kan skrive tekst ved hjælp af stemmen alle de steder, hvor du kan skrive tekst på skærmtastaturet.

 1. Tryk på et tekstfelt.
 2. Tryk på .
 3. Når du får meddelelsen "tal nu", skal du sige det, du vil skrive.
  Sig "punktum", "komma" eller "udråbstegn" for at indtaste tegnsætningstegn.

Download talegenkendelse til offlinebrug

Hvis du vil bruge stemmeinput, når din YotaPhone er offline, skal du downloade værktøjerne til offlinebaseret talegenkendelse.

 1. Tryk på > Indstillinger > PERSONLIGT > Language & input på startskærmen.
 2. Tryk på Tale > Stemmesøgning.
 3. Tryk på Offline speech recognition, og åbn fanen Alle.
 4. Vælg et sprog på listen, og tryk på Download.

Skift standard-inputmetode

Du kan bruge standard-Android-tastaturet eller vælge en anden inputmetode som standardmetode til at skrive tekst.

Sådan vælger du standard-inputmetoden:

 1. Tryk på > Indstillinger > PERSONLIGT > Language & input på startskærmen.
 2. Gå til Keyboard & input methods, og tryk på Default.
 3. Tryk på Konfigurer inputmetoder, og vælg den foretrukne inputmetode.
 4. Tryk på for at justere indstillingerne for den valgte inputmetode.

Apps

Chrome

Chrome™ er smartphone-versionen af Googles browser.

Med Chrome og en Google-konto kan du synkronisere dine bogmærker og andre oplysninger ved hjælp af Chrome på din YotaPhone, så du kan se dine bogmærker og andre oplysninger på din computer eller andre enheder.

Naviger i Chrome

Tryk på > Chrome på startskærmen.

Gå til en webside

 1. Tryk på adresselinjen foroven. Hvis adresselinjen ikke er synlig, skal du trække siden ned, indtil adresselinjen vises.
 2. Skriv webadressen på den webside, du vil gå til, og tryk på på tastaturet.

Opdater en webside

Hvis websiden ikke vises korrekt, skal du trykke på .

Stop indlæsningen af en webside

Tryk på for at stoppe indlæsningen af en webside.

Åbn en ny fane

 1. Tryk på chrome_tabs.
 2. Tryk på chrome_newtab.

Eller

 1. Tryk på .
 2. Tryk på Ny fane.

Brug incognitofaner

Når du bruger incognitofaner, bliver de sider, du besøger, ikke gemt i browserhistorikken, og du efterlader ingen spor f.eks. i form af cookies.

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Ny inkognitofane.
 4. Tryk på adresselinjen øverst på skærmen for at skrive adressen på den webside, du vil gå til.

Skift mellem åbne faner

 1. Hvis du har flere åbne faner, og du vil skifte mellem dem, skal du trykke på chrome_tabs.
 2. Tryk på den fane, du vil gå til.

Luk en fane

 1. Tryk på chrome_tabs.
 2. Tryk på øverst til højre.
  Du kan også stryge fanesiden til venstre eller højre for at lukke den.

Chrome-indstillinger

I Chrome-indstillinger kan du angive dine præferencer og administrere dine privatlivsindstillinger.

Rediger indstillingerne

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Indstillinger.

Ryd din browserhistorik

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Vælg Indstillinger > Advanced > Privatliv.
 4. Tryk på Clear browsing data.
 5. Markér de datatyper, du vil fjerne, og tryk på Clear.

Bogmærker og historik

Gem dine vigtige websider som bogmærker, så du nemmere kan få adgang til dem.

Gem en side under bogmærker

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på adresselinjen foroven. Hvis adresselinjen ikke er synlig, skal du trække siden ned, indtil adresselinjen vises.
 3. Du åbner websiden ved at skrive dens webadresse og trykke på på tastaturet.
 4. Tryk på .
 5. Åbn menuen Add Bookmark ved at trykke på .
 6. Vælg den mappe, hvor dit bogmærke skal gemmes, og tryk på OK.
 7. Tryk på Gem.

Få vist dine bogmærker

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Bogmærker.

Administrer dine bogmærker

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Bogmærker.
 4. Tryk på og hold et bogmærke.
 5. Hvis du vil redigere navnet, adressen og placeringen af bogmærket, skal du trykke på Rediger bogmærke.
 6. Tryk på Annuller, Fjern eller Gem for at afslutte redigeringen.

Slet et bogmærke

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Bogmærker.
 4. Tryk på og hold et bogmærke.
 5. Tryk på Slet bogmærke.

Se din browserhistorik

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på .
 3. Tryk på Oversigt.

Du kan få flere oplysninger om Chrome ved at trykke på  > Help & feedback.

Mail

Med Mail kan du bruge din mailkonto på din YotaPhone.

Konfigurer en mailkonto

Konfigurer en mailkonto, så du kan sende og modtage mails.

 1. Tryk på > E-mail på startskærmen.
 2. Skriv din mailadresse og adgangskode i felterne på skærmen Kontoindstillinger.
 3. Tryk på Næste.
  Hvis du konfigurerer en Gmail-konto, kan du gå videre til trin 6, da Gmail-konti konfigureres automatisk.
 4. Vælg mailkontotypen POP3, IMAP eller Exchange, og angiv de krævede indstillinger.
 5. Tryk på Næste.
 6. Skriv dit navn og et navn til mailkontoen.
 7. Tryk på Færdig for at afslutte konfigurationen.

Konfigurer en mailkonto til din virksomhed

Konfigurer en mailkonto til din virksomhed, så du kan sende og modtage virksomhedsmails.

 1. Tryk på > E-mail på startskærmen.
 2. Skriv din mailadresse og adgangskode i felterne.
 3. Tryk på Næste, og vælg Exchange som mailkontotype.
 4. Angiv domæne\brugernavn, adgangskode og server til din virksomhedskonto, og markér de krævede sikkerheds- og certifikatindstillinger.
 5. Tryk på Næste.
 6. Markér synkroniseringsindstillingerne, og tryk på Næste.
 7. Giv mailkontoen et navn, og tryk på Næste.

Skift mellem flere mailkonti

Hvis du er logget på mere end én mailkonto på telefonen, kan du nemt skifte mellem dine konti.

 1. Hvis du vil se den konto, du sidst var logget på, skal du trykke på > E-mail på startskærmen.
 2. Hvis du vil skifte mellem flere mailkonti, skal du trykke på mailadressen øverst på skærmen for at se alle mailkonti på telefonen.
 3. Tryk på den mailkonto, du vil bruge.

Send en mail

 1. Tryk på > E-mail på startskærmen.
 2. Log på din mailkonto.
 3. Tryk på .
 4. Skriv modtagerens mailadresse i feltet Til.
 5. Skriv mailens emne og tekst i felterne nedenfor.
 6. Du kan vedhæfte en fil, tilføje modtagere i Cc/Bcc-felterne, gemme som kladde eller slette mailen ved at trykke på .
 7. Tryk på for at sende mailen.

Læs og svar på en mail

 1. Tryk på > E-mail på startskærmen for at få adgang til indbakken.
  Eller
  Når du modtager en ny mail, vises i notifikationspanelet. Tryk på notifikationen for at se indbakken til din mailkonto.
 2. Tryk på mailemnet for at læse mailen.
 3. Tryk på icon_email_gmail_reply for at svare på mailen.
  Hvis du vil sende et svar til alle eller videresende mailen, skal du trykke på  og vælge den ønskede valgmulighed.

Se mailmapper

 1. Tryk på > E-mail på startskærmen.
 2. Log på din mailkonto.
 3. Tryk på mailadressen foroven for at se alle mailmapperne.

Gmail

Gmail er Googles webbaserede mailtjeneste.

Du kan åbne Gmail-appen ved at trykke på > Gmail på startskærmen.

Konfigurer en Gmail-konto

Tryk på > Gmail på startskærmen.

Konfigurer en eksisterende Gmail-konto

Hvis du allerede har en Google-konto, skal du trykke på Existing for at logge på din Google-konto.

Skriv din mailadresse og adgangskode i felterne, tryk på , og følg instruktionerne på skærmen.

Konfigurer en ny Gmail-konto

Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på Ny og følge instruktionerne på skærmen.

Send en mail

 1. Tryk på > Gmail på startskærmen.
 2. Tryk på for at oprette en ny mail.
 3. Skriv modtagerens mailadresse i feltet Til.
 4. Skriv mailens emne og tekst i felterne nedenfor.
 5. Du kan vedhæfte en fil, tilføje modtagere i Cc/Bcc-felterne, gemme som kladde eller slette mailen ved at trykke på .
 6. Tryk på for at sende mailen.

Læs og svar på en mail

 1. Tryk på > Gmail på startskærmen.
 2. Tryk på mailbeskeden for at se indholdet i mailen.
 3. Tryk på icon_email_gmail_reply for at svare på mailen.

Hvis du vil sende et svar til alle eller videresende mailen, skal du trykke på og vælge den ønskede valgmulighed.

Se mailmapper

 1. Tryk på > Gmail på startskærmen.
 2. Tryk på for at se en liste over mailmapper.
  Hvis du vil se alle dine mails på skærmen, skal du trykke på All mail.

Hvis du vil have hjælp til Gmail, skal du trykke på og Hjælp.

YotaPhone-apps

Din YotaPhone leveres med en række apps, som udnytter alle always-on-skærmens fordele.

Disse apps til always-on-skærmen og andre YotaPhone-apps er samlet i YotaApps. SDK'en til YotaPhone giver tredjepartsudviklere mulighed for at udvikle deres egne apps til always-on-skærmen. Du kan se og downloade dem fra YotaApps-kataloget. Alle disse apps findes også i Google Play Store.

Tryk på > YotaApps på startskærmen.

I YotaApps kan du:

YotaRSS

YotaRSS-appen er en samling af nyhedskilder, blogs og andet internetmateriale, der ofte opdateres. Her får du det hele samlet på ét sted.

Du kan bruge YotaRSS på farveskærmen eller på always-on-skærmen.

Log på RSS-appen med din Google-konto eller en anden konto.

På farveskærmen

Du kan tilføje eller fjerne kilder via YotaRSS-appen på farveskærmen.

Tryk på > YotaRSS på startskærmen.

Tryk på rss_menu for at se de aktuelle kilder. Kilderne er sorteret i samlinger:

Hvis du vil læse artiklen, skal du trykke på artiklens overskrift.

I artikelvisningen i fuld skærm:

På always-on-skærmen

Din YotaRSS-widget på always-on-skærmen indeholder overskriften fra den seneste artikel og dens nyhedskilde samt en genvej til alle artiklerne.

Tryk på rss_aod_menu, hvis du vil se menuen i artikelvisningen i fuld skærm. I menuen:

Du kan få vist en liste over kilder ved at trykke på rss_aod_sourcemenu. Kilderne er sorteret i samlinger:

YotaNotes

YotaNotes er en app, som du kan bruge til at oprette noter og påmindelser.

Tryk på > YotaNotes på startskærmen.

Hvis du vil oprette en note, skal du trykke på clipper_new og derefter på notetypen. Du kan vælge mellem:

Du kan føje en påmindelse til din note.

Browser

Du kan bruge en enkel version af browseren på always-on-skærmen.

 1. Tryk på > Chrome på startskærmen.
 2. Tryk på og hold , og træk fingeren mod put2back.
 3. Vend telefonen for at bruge browseren på always-on-skærmen.

Du kan bruge adresselinjen, rulle på sider, gå til den næste eller forrige side og opdatere siden.

YotaReader

Du kan læse bøger på always-on-skærmen ved hjælp af YotaReader.

YotaReader-widget'en på always-on-skærmen viser den seneste bog, du har læst, dens forfatter, og hvor langt du er nået.

På farveskærmen

Tryk på > YotaReader på startskærmen.

YotaReader åbner den seneste bog, du har læst. Hvis du vil gå til bogsamlingen, skal du trykke på skærmen og på yotareader_back:

Hvis du vil åbne en bog, skal du trykke på bogomslaget. Stryg til venstre eller højre for at gå til den næste eller forrige side.

Når du læser en bog, er alle værktøjslinjer og paneler skjult. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke på skærmen for at åbne indstillingspanelet. Tryk på yotareader_font på indstillingspanelet. Her kan du gøre følgende:

Tryk på yotareader_bookmark for at tilføje et bogmærke. Tryk på og hold et afsnit i teksten, og tryk på Bogmærke.

Tryk på yotareader_bookmark for at få vist dine bogmærker.

På always-on-skærmen

Tryk på widget'en YotaReader for at åbne YotaReader. Den seneste bog, du har læst, vises i widget'en.

Hvis du vil åbne en bog, skal du trykke på bogomslaget. Stryg til venstre eller højre for at gå til den næste eller forrige side.

Når du læser en bog, er alle værktøjslinjer og paneler skjult. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du trykke midt på skærmen. Tryk på yotareader_font på indstillingspanelet. Her kan du gøre følgende:

Tryk på yotareader_bookmark for at tilføje et bogmærke. Tryk på og hold et afsnit i teksten, og tryk på Bogmærke.

Tryk på yotareader_bookmark for at få vist dine bogmærker.

Hvis du vil se biblioteket, skal du trykke på bogens titel.

Sortér dine bøger ved at trykke på yotareader_sort.
Du kan sortere bøgerne efter titel, forfatter eller genre. Eller du kan placere de bøger, du ikke er færdig med, først på listen.

Du kan også bruge din egen læseapp på always-on-skærmen ved at spejle den.

Spil

2048

2048 er et spil, hvor du skal flytte felter rundt på skærmen og lave felter med større tal. Målet er at få felt 2048.

 1. Du starter et spil ved at trykke på > 2048 på startskærmen.
 2. Tryk på Nyt spil.
 3. Vend enheden. Spillet åbnes på always-on-skærmen.
 4. Du spiller ved at flytte din finger rundt på skærmen i den retning, som felterne skal flyttes i.

Tryk på Fortryd for at fortryde en handling.

Hvis du vil starte spillet forfra, skal du trykke på Spil igen og på Ja.

Dam

 1. Du starter et spil ved at trykke på > Dam på startskærmen.
 2. Hvis du vil spille mod din YotaPhone, skal du trykke på Mod computer.
 3. Vælg sværhedsgrad, og tryk på Spil.
 4. Vend enheden. Spillet åbnes på always-on-skærmen.

Tryk på Fortryd for at fortryde en handling.

Du kan få vist det næste anbefalede træk ved at trykke på Tip.

Hvis du vil starte spillet forfra, skal du trykke på Giv op og på Ja.

Skak

 1. Du starter et spil ved at trykke på > Skak på startskærmen.
 2. Tryk på Mod computer for at starte et spil.
 3. Vælg sværhedsgrad, og tryk på Spil.
 4. Vend enheden. Spillet åbnes på always-on-skærmen.

Tryk på Fortryd for at fortryde en handling.

Du kan få vist det næste anbefalede træk ved at trykke på Tip.

Hvis du vil starte spillet forfra, skal du trykke på Giv op og på Ja.

Sudoku

 1. Du starter et spil ved at trykke på > Sudoku på startskærmen.
 2. Tryk på et nyt spil, og vælg sværhedsgrad for at starte et spil.
 3. Vend enheden. Spillet åbnes på always-on-skærmen.

Hvis du vil starte spillet forfra, skal du trykke på Spil igen og derefter på Ja.

Google-apps

Google Drive™, Google+™, Hangouts™, Maps, Play Store, Voice Search™ og YouTube™ er Google-specifikke apps. Du kan downloade flere Google-apps fra Play Store.

I nogle tjenester bliver du bedt om at logge på med en Google-konto. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurer brugerkonti.

Google Drev

Du kan gemme og dele vigtige filer i Google Drev og få adgang til dem overalt.

Tryk på > Drive på startskærmen.

Opret en ny fil

Du kan også bruge Google Drev til at oprette dokumenter og regneark.

 1. Tryk på Opret for at oprette en ny fil.
 2. Vælg den type fil, du vil oprette.

Upload filer til Google Drev

Tryk på Upload, og vælg den fil, du vil uploade.

Hvis du er ved at løbe tør for lagerplads på din telefon, kan du gemme store filer som f.eks. fotos og videoer i Google Drev for at spare plads.

Google+

Brug Google+ til at følge med i, hvad dine venner, din familie og andre interessante personer over hele verden deler. Deltag i community-grupper med andre brugere, der deler dine interesser. Og find andre, der brænder for de samme ting som dig.

Skriv og offentliggør et nyt indlæg

Du åbner Google+ ved at trykke på > Google+ på startskærmen. Rul siderne opad for at se de mest diskuterede indlæg.

 1. Tryk på googleplus_newpost for skrive et nyt indlæg.
  Du kan tilføje din placering, fotos, et humørikon eller et link.
 2. Tryk på for at offentliggøre indlægget.

Se og skift indstillinger for Google+

 1. Tryk på .
 2. Tryk på Indstillinger for at få vist og skifte indstillingerne.

Du kan få flere oplysninger om Google+ ved at trykke på > Hjælp.

Hangouts

Hangouts er en Google-app, der samler chat, taleopkald og videomøder på din smartphone, computer eller tablet.

Indstil Hangouts

 1. Tryk på > Hangouts på startskærmen.
 2. Kontroller, at det telefonnummer , der vises på skærmen, er korrekt, og tryk på Bekræft.

Start et nyt hangout

 1. Du starter et nyt hangout ved at trykke på for at åbne skærmen New Hangout.
 2. Indtast et navn, en mailadresse eller et telefonnummer i feltet for at søge efter en kontakt.

Du indstiller relaterede oplysninger om din konto ved at trykke på > Indstillinger.

Du kan få flere oplysninger om Hangouts ved at trykke på > Hjælp.

Kort

Brug Kort til at finde din placering, søge efter steder eller få rutevejledning.

Søg efter steder

 1. Tryk på > Maps på startskærmen.
 2. Tryk på søgefeltet ud for , indtast søgeord eller et stednavn, og tryk derefter på maps_search_icon for at søge.

Få rutevejledning

 1. Tryk på > Maps på startskærmen.
 2. Tryk på icon_maps_directions_arrow, og vælg en rejseform, f.eks. bil, offentlig transport eller til fods.
 3. Skriv et startpunkt og et slutpunkt.
 4. Tryk på ruteforslaget for at se detaljer om ruten og rutevejledningen. Tryk på ruteforslaget igen for at se kortet.
  Du kan se flere muligheder ved at trykke i søgefeltet øverst på skærmen og trykke på .

Naviger til en placering

Hvis du indstiller din aktuelle placering som startpunkt, kan du navigere til en destination ved hjælp af Kort.

 1. Tryk på > Maps på startskærmen.
 2. Tryk på icon_maps_directions_arrow, og vælg en rejseform, f.eks. bil, offentlig transport eller til fods.
 3. Skriv en destination.
 4. Tryk på maps_navitation_arrow Start for at starte navigationen.

Du kan få flere oplysninger om Kort ved at trykke på > Hjælp.

Play Store

Du kan købe og downloade apps og spil fra Play Store.

Tryk på > Play Store på startskærmen.

Du kan se dine installerede apps og spil ved at trykke på playstore_menu > My apps.

Du kan søge efter nye apps og spil ved at trykke på playstore_search.

Du kan skifte indstillinger ved at trykke på playstore_menu > Indstillinger.

Du kan få flere oplysninger om Play Store ved at trykke på playstore_menu > Hjælp.

Stemmesøgning

Brug Stemmesøgning til hurtigt at søge på telefonen, internettet og steder i nærheden ved at tale i stedet for at skrive.

Tryk på > Stemmesøgning på startskærmen. Google lytter til det, du siger, og begynder at søge efter det. Resultaterne vises på skærmen.

Du kan få flere oplysninger om Stemmesøgning ved at trykke på > Hjælp.

YouTube

YouTube er en gratis onlinetjeneste til videostreaming, du kan bruge til at se, søge efter og dele videoer. Du kan bruge din Google-konto til at logge på YouTube og oprette dine egne videospillelister.

Tryk på > YouTube på startskærmen.

Du kan søge efter videoer ved at trykke på youtube_search.

Du kan få flere oplysninger om YouTube ved at trykke på > Hjælp.

Oplysninger

Fejlfinding

Læs disse sider, hvis du har problemer med din YotaPhone.

Hjælp og support

Hvis YotaPhone holder op med at reagere, kan du prøve følgende løsningsforslag:

Du kan få support og de nyeste versioner af startvejledningen og den komplette brugervejledning på vores websted: www.yotaphone.com.

Softwareopdatering

Du kan søge efter softwareopdateringer ved at trykke på > Indstillinger > System > Om telefonen > Systemopdateringer på startskærmen.

Sikkerhedskopier og nulstil

Du kan sikkerhedskopiere dine appdata, Wi-FI-adgangskoder og andre indstillinger på Google-servere.

Sikkerhedskopier data

 1. Når du vil sikkerhedskopiere dine data, skal du trykke på > Indstillinger > PERSONLIGT > Sikkerhedskopiering/nulstilling > Backup & restore på startskærmen.
 2. Marker Sikkerhedskopier data, tryk på den konto, du vil sikkerhedskopiere, og vælg, om du automatisk vil gendanne dine data.

Nulstil telefonen

 1. Hvis du vil nulstille telefonen og slette alle data, skal du trykke på > Indstillinger > PERSONLIGT > Sikkerhedskopiering/nulstilling > Personal data > Gendannelse af fabriksdata på startskærmen.

Indstillingen Gendannelse af fabriksdata sletter alle dine data, også din Google-konto, data og indstillinger for systemet og apps, downloadede apps, musik, fotos og andre brugerdata.

 1. Tryk på Nulstil telefon, hvis du er sikker på, at du vil nulstille telefonen.

Specifikationer

Operativsystem

Android™ 4.4, KitKat®

CPU

Qualcomm® Snapdragon™ 800, 2,2 GHz Quad-Core

Formfaktor

Monoblok med kapacitive touchskærme på forside og bagside

Mål

144,9 x 69,4 x 8,95 mm

Vægt

145 g

Farveskærm

5" AMOLED, fuld HD, 1920 x 1080
16 millioner farver
fuld kapacitiv berøring
442 ppi
Corning Gorilla-glas 3

Always-on-skærm

4,7" EPD-skærm (elektronisk papir-skærm), 960 × 540
16-niveau gråtoner
fuld kapacitiv berøring
235 ppi
Corning Gorilla-glas 3

Netværk

GSM/EGPRS-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz
WCDMA, DC HSDPA (rel. 8, kat. 24), HSUPA (rel. 7, kat. 7) bånd 1 (diversitet), 2, 5 og 8
LTE (rel. 9, kat. 4) bånd 3, 7 og 20, VoLTE

Maksimal datahastighed

LTE: 150 Mbps DL, 50 Mbp UL
WCDMA: HSDPA 42 Mbps, HSUPA 11,5 Mbps
GSM: EGPRS 296 Kbit/s

Hukommelse

2 GB RAM, 32 GB eMMC

Kamera

Hovedkamera med 8 MP og AF, LED-blitz
Frontkamera med 2,1 MP

Sensorer

Accelerometer, kompas, gyroskop, nærhedssensor, lyssensor

Forbindelser

Mikro-USB 2.0

(SlimPort®)

Bluetooth® 4.0 LE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

A-GPS + GLONASS

NFC

Nano-SIM

Batteri

2500 mAh, trådløs opladning

Lyd

Av-stik på 3,5 mm, FM-radio
Lydformater/codec'er: AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (forbedret AAC+), AAC ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Understøttede filtyper/beholderformater: 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, .m4a), ADTS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), 3GPP (.3gp), FLAC (.flac), MP3 (.mp3), MIDI Type 0 og 1 (.mid, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mkv), WAVE (.wav)

Video

Fuld HD, 1080p, 30 fps
Videoformater/codec'er: H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Understøttede filtyper/beholderformater: 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), MPEG-TS (.ts), WebM (.webm), Matroska (.mkv)

Driftstider

Standbytid (2G, mobildata fra): op til 16,5 dage (397 timer)
Standbytid (3G, mobildata fra): op til 17 dage (406 timer)
Standbytid (LTE, mobildata fra): op til 16 dage (387 timer)
Taletid (lydopkald, 2G): op til 41,8 timer
Taletid (lydopkald, 3G): op til 26 timer
Taletid (lydopkald via Skype, LTE): op til 13,7 timer
Taletid (videoopkald via Skype, LTE): op til 1,8 timer
Læsning med YotaReader (3G): op til 109,3 timer
Afspilningstid ved videostreaming (LTE): op til 5,5 timer
Afspilningstid ved videostreaming (Wi-Fi): op til 5,8 timer
Afspilningstid for lokal video: op til 9,5 timer
Lydstreamingstid (LTE): op til 5,4 timer
Lydstreamingstid (3G): op til 17,8 timer
Lydafspilningstid, lokalt, headset: op til 92 timer
Lydafspilningstid, lokalt, højttaler: op til 62,4 timer
Webbrowsing (LTE): op til 4,5 timer
Webbrowsing (Wi-Fi): op til 4,4 timer

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Sikkerhed

Læs disse anvisninger omhyggeligt, før du bruger YotaPhone. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Du kan få flere oplysninger ved at læse den komplette brugervejledning.

Brug kun opladeradaptere og datakabler, der er godkendt af Yota Devices

Andre typer opladere passer måske ikke, og hvis de bruges, kan det beskadige enheden eller medføre personskade eller dødsfald. Udstyret skal sættes i en stikkontakt, der er placeret tæt på udstyret og med nem adgang.

Spar energi ved at tage opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
Forsøg ikke selv at skifte batteri i YotaPhone

Denne enhed har et internt, genopladeligt batteri, der ikke kan tages ud. Hvis der pilles ved batteriet, kan det beskadige enheden eller medføre personskade eller dødsfald. Batteriet kan kun udskiftes på et servicecenter, der er godkendt af Yota Devices.

Sluk enheden på steder med begrænsninger

Sluk enheden på steder, hvor brug af mobiltelefoner er forbudt, f.eks. i nærheden af hospitalsudstyr eller kemikalier, eller hvor der er eksplosionsfare, f.eks. på tankstationer. Overhold lovgivning og regulativer.

Brug ikke enheden, mens du kører.

Vær altid opmærksom på trafiksikkerheden, når du kører.

Reparation

Forsøg ikke selv at åbne eller reparere YotaPhone. Du kan komme til skade, eller YotaPhone kan blive beskadiget. Kun et servicecenter, der er godkendt af Yota Devices, må installere eller reparere denne enhed.

Hold enheden tør

Hold enheden tør. Vand og anden væske kan beskadige enheden.

Beskyt skærmen

Enhedens skærm kan gå i stykker, hvis enheden tabes på hårdt underlag. Hvis skærmen går i stykker, skal du ophøre med at bruge enheden, til skærmen er udskiftet af en uddannet servicetekniker.

Beskyt din hørelse

Brug ikke høj lydstyrke i et headset. Det kan skade din hørelse. Sænk lydstyrken til et sikkert og behageligt niveau for at mindske risikoen for høreskade.

Beskyt dine øjne

Kameraets blitz kan give øjensmerter eller medføre forbigående blænding. Ret ikke kameraets blitz mod personer eller dyr på tæt hold. Hold god afstand, når du bruger kameraets blitz.

Understøttede netværk

Du kan bruge YotaPhone på LTE-netværk på 800, 1800 og 2600 MHz, på UMTS-netværk på 850, 900, 1900 og 2100 MHz og på GSM-netværk på 850, 900, 1800 og 1900 MHz. Du skal have et abonnement hos din tjenesteudbyder for at kunne benytte netværket.

Om enhedstype og enhedsidentifikation

På mærkaten med oplysninger om enhedstypen kan du se modelnummeret, IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity) og andre vigtige oplysninger om din telefon. Typemærkaten til din YotaPhone sidder i slidsen til SIM-kortbakken.

Sådan kan du se typemærkaten:

Titanium-device-information-1

 1. Indsæt SIM-værktøjet i hullet til SIM-udskubning for at udløse SIM-kortbakken, så du kan trække den ud.

  Titanium-device-information-2
 2. Sæt SIM-værktøjet i hullet på siden af mærkaten, og træk mærkaten ud.

Du kan også få IMEI-nummeret til din YotaPhone ved at ringe til *#06# på enhedens telefontastatur.

Kun nano-SIM

Denne enhed er beregnet til brug sammen med et nano-SIM-kort. Brug af inkompatible SIM-kort kan beskadige kortet eller enheden og kan ødelægge dataene på kortet.

Driftstemperatur for EPD-skærm (elektronisk papir-skærm)

Temperaturer under 0° C og højere end 50° C påvirker EPD-skærmens funktionsmåde. Brug ikke din enhed ved høje eller lave temperaturer.

Wi-Fi

Den maksimale driftstemperatur for en Wi-Fi-forbindelse er +45° C.

Nødopkald

Du kan bruge din enhed til nødopkald uden at indsætte et SIM-kort. Det kan dog ikke garanteres, at der er forbindelse i alle situationer.

Hvis din YotaPhone er slukket, skal du tænde telefonen ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil telefonen vibrerer.

Foretag et nødopkald

Når telefonen ikke er låst, kan du foretage et nødopkald på samme måde som andre opkald.

 1. Tryk på på startskærmen.
 2. Tryk på icon_dialpad_blue, skriv nødopkaldsnummeret, og tryk på blue_call_icon.
  Sørg for at give alle de nødvendige oplysninger. Afslut kun opkaldet, når du har fået tilladelse til at gøre det.
 3. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Foretag et nødopkald med en låst telefon

Du kan foretage et nødopkald, selvom skærmen er låst.

Når din YotaPhone er låst, kan du foretage et nødopkald ved at trykke på Emergency call på låseskærmen.

Sikkerhedskopiér dine vigtige oplysninger

Du kan miste din enhed ved et uheld, eller den kan blive stjålet eller gå i stykker. Derfor bør du sikkerhedskopiere dine vigtige data regelmæssigt, så de ikke går tabt, og gemme dataene mindst to forskellige steder, f.eks. på din enhed og din computer, eller skrive dem ned.

Om DRM (Digital Rights Management)

DRM-teknologierne (Digital Rights Management) bruges til at beskytte digitalt indhold. De kunder, der køber dette indhold, kan ikke kopiere, ændre eller overføre indholdet. Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle gældende love, herunder lokale retssædvaner, retningslinjer for persondata og andre personers legitime rettigheder og copyrights.

Hvis du åbner DRM-beskyttet indhold på din enhed, skal du have en licens, som giver dig tilladelse til at bruge indholdet.

Både licenserne og indholdet går tabt, når enhedens hukommelse formateres. Du kan også miste licenserne og indholdet, hvis filerne på din enhed bliver beskadiget. Husk at sikkerhedskopiere dine licenser og dit indhold. Hvis du mister indhold, kan dine muligheder for at anvende det samme indhold på enheden igen, blive begrænset. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Beskyt enheden mod skadeligt indhold

Overhold disse anvisninger for at undgå virus og skadeligt indhold:

Hold enheden uden for børns rækkevidde

Din enhed er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med den. Børnene kan komme til skade eller skade andre. De kan ødelægge enheden, komme til at ringe til nødopkaldsnummeret eller foretage opkald, der øger din telefonregning.

Medicinsk udstyr

Det meste moderne medicinske udstyr er afskærmet mod radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Bemærk, at noget medicinsk udstyr, herunder implanteret medicinsk udstyr, muligvis ikke er afskærmet mod RF-signaler fra den trådløse enhed. Brugen af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse enheder, kan forstyrre driften af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt afskærmet.

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af medicinsk udstyr, at der er en afstand på mindst 15,3 cm mellem den trådløse enhed og det medicinske udstyr.

Hvis du bruger en pacemaker, må du ikke putte den trådløse enhed i en lomme i nærheden af hjertet.

Kontakt en læge eller producenten af dit medicinske udstyr, hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af den trådløse enhed sammen med medicinsk udstyr.

Pleje og vedligeholdelse

Genbrug og bortskaffelse

Du skal altid genbruge eller bortskaffe brugte elektronikprodukter, batterier, elektronisk tilbehør og emballage i overensstemmelse med de lokale retningslinjer.

Smid ikke enheden ud sammen med husholdningsaffaldet. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse af elektronikprodukter i de lokale retningslinjer, der gælder i dit område.

Du kan få detaljerede oplysninger om genbrug af enheden ved at kontakte din kommune, dit renovationsfirma eller den butik, hvor du købte enheden.

Bortskaffelse af enheden er underlagt EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Særskilt indsamling af WEEE og batterier i forhold til andet affald sker for at mindske farlige stoffers mulige miljømæssige påvirkninger af menneskers sundhed.

Oplysninger om radiofrekvenseksponering

Din YotaPhone er en radiosender og -modtager. Den overholder de internationale retningslinjer vedrørende eksponering for radiobølger.

Enheden er designet i overensstemmelse med anbefalingerne i de internationale retningslinjer, så den ikke overskrider grænseværdierne for eksponering for radiobølger. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige videnskabelig organisation ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at beskytte alle personer uanset alder og helbredstilstand.

SAR (Specific Absorption Rate) er en måleenhed, der angiver den mængde radiofrekvensenergi, som kroppen absorberer, når enheden bruges. SAR-værdien er fundet ved den højeste certificerede effekt i et laboratorium, men det faktiske SAR-niveau i forbindelse med brugen af enheden kan være lavere end denne værdi. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket.

Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP, er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Den højeste SAR-værdi for denne YotaPhone-enhed er 0,287 W/kg for brug af enheden ved øret og 0,268 W/kg, når enheden bæres korrekt på kroppen.

Målingerne af SAR-værdier for YotaPhone er foretaget med udgangspunkt i hhv. EN 50360:2001/A1:2012- og EN 62209-1:2006-standarderne og EN 50360:2001/AC- og EN 62209-1:2006-standarderne.

Producentens garanti for YotaPhone

Du kan finde alle oplysninger om garantien for dette YotaPhone-produkt på vores websted på adressen www.yotaphone.com. Her kan du også finde kontaktoplysninger til Yota Devices' reparations- og servicecentre samt en beskrivelse af, hvad du skal gøre, hvis du vil bruge garantien til din YotaPhone. Du kan som forbruger have andre lovmæssige rettigheder, herunder lovbestemte garantirettigheder. YotaPhone-garantien begrænser eller påvirker ikke på nogen måde disse rettigheder.

Copyright

Copyright © Yota Devices Ltd. 2014. Alle rettigheder forbeholdes. YotaPhone er et varemærke tilhørende Yota Devices. Android-logoet, Google™, Android™, Google Mail™, Hangouts™, Chrome™-browseren, Google Play™ Store, den sociale tjeneste Google+™, Google Maps™, YouTube™ og andre varemærker tilhører Google, Inc.

Der findes en liste over Google-varemærker på http://www.google.com/permissions/guidelines.html.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Enheden har en Android-platform, der er baseret på Linux, som kan udvides med forskelligt JavaScript-baseret software.

Den enhed, der beskrives i startvejledningen og den komplette brugervejledning, kan indeholde copyrightbeskyttet software, som tilhører YotaPhone og andre mulige licensgivere. Kunderne må på ingen måde reproducere, distribuere, ændre, dekompilere, opdele, dekryptere, udtrække, foretage reverse engineering af, udleje, tildele eller viderelicensere den omtalte software, medmindre disse begrænsninger er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller medmindre disse handlinger er godkendt af de respektive copyrightindehavere.

Andre bemærkninger

Overensstemmelseserklæring

YOTA DEVICES erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. Du kan finde overensstemmelseserklæringen online på http://yotaphone.com.

FCC-meddelelse

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes:

(1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Yota Devices, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge dette udstyr.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af startvejledningen og den komplette brugervejledning kan blive ændret uden varsel som følge af ændret design, fremgangsmåde og fremstillingsmetode. Yota Devices kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller beskadigelse af nogen art, som skyldes brugen af denne vejledning.